Vi har fått respons på debatten om ungrarnas situation i Rumänien och Slovakien. Det gläder oss på Alba, som tycker att vi som bor i EU-länderna måste intressera oss mer för Östeuropa.

INLÄGG (1)
Intressant diskussion om Ungrare i Rumänien och Slovakien. Hela denna problembild måste ses i ett historiskt perspektiv vilket i och för sig framgår av debatten. Det historiska har tyvärr en förmåga att påverka oss långt efter det inträffade. Men vi vet att Ungern snabbt kapade av bitar av Slovakien i samband med att protektoratet Böhmen-Mähren upprättades (på samma sätt passade Polen på att ta bitar av Slovakien. Slovakiend dilemma var dessa år att överleva som egen stat. Dessutom fanns 1938 minnet av tiden före upprättandet av Tjeckoslovakien kvar bland slovakerna. Vi vet att i Ruzomberok i början av 1900-talet avrättade ungrarna slovaker som sökte någon form av nationellt upprättande. Här finns bakgrunden till Hlinkarörelsen.

Således kan vi konstatera att historiskt förknippas Ungern inte med något positivt i Slovakien. Men jag tycker att man kan påstå att Slovakien lagt denna historia bakom sig. Kanske som en följd av det hägrande medlemsskapet i EU. Vad jag förstår finns det en slovakisk minoritet också i Ungern. Jag vet inget om hur denna minoritet behandlas eller hur stor den är. Vore intressant med en kommentar om denna grupp.

Slovakien är i Sverige ett okänt land. Det verkar som om man glömt att det var en del av federationen Tjeckoslovakien. Men även om Slovakien var den fattigare delen av Tjeckien så är det inte korrekt att låta Slovakien och Rumänien spela i samma division. Den slovakiska BNP/capita är högre än den polska. Den ligger säkert inte långt efter den ungerska. Rumänien spelar i en helt annan ekonomisk division. Så jag vill påstå att meningen nedan är felaktig på så sätt att den skapar en felaktig bild av Slovakien. Det gagnar inte utvidgningsdiskussionen. I denna har Slovakien en stor fördel i det faktum att jordbruket inte har samma betydelse som i Polen eller Ungern. För att inte tala om Rumänien.

Det är sant att Rumänien och Slovakien hör till Europas fattigaste länder

Pontus Tallberg
2002.03.07

INLÄGG (2)
Efter att HUNSOR redaktion läste igenom Sorin Simion's svar på redaktionens "Historiska minoriteter i ett land är inte invandrare", artikel som publicerades i förra numret av alba, HUNSOR redaktionen bestämde att återigen besvara hans inlägg, och det här gången, att ägna ännu mer tid för en artikel som i en större omfattning belyser de problem och möjliga lösningar i Östeurupa. Länk till artikeln:

Om Östeuropa, Transsylvanien och Rumänien ur ett lite bredare
perspektiv

MVH László Kormos
Webbredaktör på HUNSOR.nu
2002.03.07