KULTURREVOLUTION PÅ NÄTET
 
 

Det är svårt att sia om framtiden, men givetvis är vi väldigt nyfikna på vad som väntar oss. Redan idag kan vi se att Internet kommer att förändra många kulturformer i samhället radikalt. En av nätets stora förvandlingskonster är att det bryter upp det geografiska rummet. Många som satt isolerade med sina specialintressen kunde även bli socialt isolerade. Men på nätet exploderar möjligheterna att odla kontakter.
Här ger vi tre exempel på hur aktiviteterna på nätet inte begränsas till elektroniskt umgänge, utan griper in i vårt verkliga liv i det konkreta rummet. Det handar om så vitt skilda saker som självmord, sex och medier. Att försöka blunda eller helt enkelt ta avstånd är ingen bra strategi. Vi måste helt enkelt lära oss att förhålla oss till en ny verklighet.
Och varför inte utnyttja de positiva möjliheter den ger?

CHRISTER WIGERFELT, RED

 

Extra

SUSANNE RINGSKOG VAGNHAMMAR
HUR HJÄLPER MAN SJÄLVMORDSBENÄGNA?
På nätet finns mötesplatser för självmordsbenägna ungdomar, vilket ökar riskerna för epidemiska effekter. Nätet har också vuxit i betydelse för att fånga upp dessa personer och ge hjälp.

Extra

KRISTIAN DANEBACK
NÄTET REVOLUTIONERAR SYNEN PÅ SEX?
Nätet har öppnat för nya möjligheter att förhålla sig till sex och erotik. Idag finns tydliga könsskillnader i hur nätet används, men kommer att att vara så i framtiden?

Extra

KJELL VÄNERBO
SUDDA SUDDA BORT DEN SURA HANDEN
Mediernas osynliga hand döljer vad som sker med det som synes ske, både inom nöjesvärlden och i den politiska verkligheten. Men det finns en växande och alltmer välorganiserad motkraft.

 
 

GAMLA NUMMER SOM MER ELLER MINDRE ANKNYTER TILL TEMAT:
Nr 5/1999

TEMA: MÖTESPLATSER
Nr 4/2001
TEMA: EU UNDERIFRÅN
Nr 1/2001
TEMA: KUNSKAP VIA NÄTET


SALAMANDER
Kvalificerat skvaller
uppsnappat i farten
Politik

JONAS ANDERSSON
HAR REGIONERNA NÅGON FRAMTID I SVERIGE?
Regionerna har fått ökat ansvar för förvaltningen av medborgarnas gemensamma liv, men det återspeglas inte i ansvarsfördelningen, menar blivande regionrådet i en programförklaring.

Recension

OLAV UNSGAARD
INSIKTSFULLT MEN BEGRÄNSAT PERSPEKTIV
Göran Rosenberg finner viktiga samhällsproblem och filosofer som behandlat kärnan i dessa. Men varför inte hålla 40-talisternas navelskådande världsbilder på behörigt avstånd?
Göran Rosenberg - Plikten, profiten och konsten att...

Recension

JOHAN KÄRNFELT
ORIGINELLT OM SCIENCE FICTION
Tre författare gör gemensam sak om SF. Upp dyker författare som recensenten blir förvånad över att inte känna till. Han kliar sig i huvudet, men utbrister sedan Gosh! Wow!
Lars Jacobson (m.fl) - Stjärnfall. Om SF

Recension

FRIDA LUNDBERG
HUR BLIR MAN TJEJ?
Någonting så ovanligt som en doktorsavhandling man kan skratta när man läser. Men också en bok full av insikter som gör ont att ta till sig. Om skolan som arena för identitetsskapandet.
Fanny Ambjörnsson - I en klass för sig


KAMPANJ MOT ISRAELS MUR PÅ VÄSTBANKEN
KARTOR ÖVER MURENS STRÄCKNINGAR
www.stopthewall.org

Recension

MONZER EL-SABINI
SYNLIGGÖR EN VERKLIGHET FÅ VILL SE
Monzer El-Sabini är uppvuxen i ett palestinskt flyktingläger i norra Lobanon. Nu återupplever han palestiniernas pendlingar mellan hopp och förtvivlan i Mia Gröndahls fotobok.
Mia Gröndahl - In Hope and Despair

Recension

CARINA ELIASSON
HEDER - EN FRÅGA OM MAKT
Hedersvåld är ett samhällsproblem som drabbar en grupp som inte själva tillåts definiera sin utsatthet. Därför bidrar medierna ibland till att förvärra situationen. Ett problem att ta på allvar.
Unni Wikan - En fråga om heder

Intervju

CHRISTER WIGERFELT
SVEN-ERIC LIEDMAN OM FRIHET
Medier och makt blir alltmer sammanflätat och mediebruset blir allt bullrigare. Då behövs tid för reflektion. Hur tar vi oss ur detta? Sven-Eric Liedman bidrar med en bok om begreppet frihet.

Recension

DANIEL POHL
ANSTRÄNGT MEN ANGELÄGET OCH KUL
Den som uppskattade Michael Moores attack på president Bush vid Oscarsgalan för ett år sedan kan nu läsa mer i bokform. Den kan vara bra att ha nu när en ny president ska väljas i höst.
Michael Moore - Vem har snott mitt land?

Recension

SIRI REUTERSTRAND
ATT SE NUET TYDLIGARE MED HISTORIENS HJÄLP
En berättelse i två tidsplan där föfattaren har som mission att visa oss vårt nu genom att berätta om hur det var då. Kluvet både till innehåll och som läsupplevelse.
Ola Larsmo - En glänta i skogen

Recension

CHRISTER WIGERFELT
UPPLEVELSEINDUSTRIN FASTNAR I VINYLEN
Upplevelseindustrin är här vare sig vi vill det eller inte, hävdas det i denna bok. KK-stiftelsen spenderar stora belopp för att utveckla ett nytt ekonomiskt område. Men var finns de kritiska rösterna?
Tobias Nielsén - Om upplevelseindustrin

Essä

MATILDA MATSSON
MNEMOSYNE OCH VETENSKAPEN
Finns det någon skillnad mellan hur män och kvinnor minns? En undersökning av hur kvinnliga och manliga författare kan ge en antydan till svar.

Recension

ANDREAS SJÖGREN
ETT HÄNGIVET SPRÅKÄVENTYR
Stefan Hammarén tar steget från romanskrivande till diktandets språkliga äventyr. Han ställer höga krav på läsaren, vilket både provocerar och uppmuntrar.
Stefan Hammarén - På solfläckens barnhemVILL DU HA ALBAS ELEKTRONISKA LÖPSEDEL?
VI SKICKAR MEDDELANDE NÄR NYTT NUMMER KOMMER
SKRIV DIN E-POSTADRESS HÄR

alba avslöjar
 

ALBA.NU
TIDNING FÖR
KULTUR,
VETENSKAP
OCH SAMHÄLLE

NR 2 [53]
11 mar 2004
Årgång 8

Nästa nummer
kommer 22 april.
Tema: turism
 
KRÖNIKÖR
 
- Politisk dom ett hot mot yttrandefriheten.
ZAIDA CATALÁN
Språkrör Grön ungdom
 
VÄSTSVERIGE
 
Västsvenska nätverket
Västsvenska länkar
Kultur, politik
och mycket annat

>>Här
 
KOLLEGOR PÅ NÄTET
 

En lista på 62 tidskrifter som finns på nätet hittar du här>>
Den som är mer intresserad kan även läsa Alba nr 5/02

 
ARKIVET
 

Sedan starten har Alba
publicerat runt 900 artiklar. I Arkiv till vänster kan du söka bland artiklarna - och se vilka som medverkat genom åren.

 
BILDEN
 
Anders Petersen
En av Sveriges mest kända fotografer ger oss ett smakprov på
sin fotokonst

>>Här
 
& REGIONER
Globalisering, Europa och regioner
 
Specialbilaga
om globalisering, Europa och regioner.
Krönikör
Pontus Tallberg:
- Hög tid diskutera staten och regionen.
Läs mer >>Här
 
ISRAEL-PALESTINA
Israel - Palestina
 
Specialbilaga
Israel och Palestina är de mest sökta begreppen som leder till Alba från sökmotorer. En hel bilaga
hittar du >>Här
 
INTERNATIONELLT
 

BOYCOTT
ISRAEL
FOR
PEACE

Läs mer >>Här
 
GRATIS E-BOK
 
Kvinnan - djur eller människa?
Av Kerstin Berminge
Fortsätt >>Här
 
AKTUELLT NR AV KRUT
 

Det pedagogiska rummet.
Krut nr 3/03 ute nu.
Alba medverkar i redaktionen.
Läs mer >>Här

 
ALSTRA
 
Ny webbtidning producerad av ett tiotal kvinnor. Du hittar den bland våra bilagor.
 
TRYCK- & WEBBSAKER
-
Har du en idé, men ingen producent?
Alba kan hjälpa dig
med texter, trycksaker och hemsidor.
-