Fiskarens horisont

med fisknät och snäckskal i blå oceaner
trampandes i lugna solen
badar en gammal man sina fötter
och röker sin pipa
'vi börjar om' säger han
och vet sitt innersta...

2004.01.29

   
 
   
 

ulf gjerdingen
det är en bild av fullständigt lugn, om inte fullt med färger, för betraktaren.
kanske vacker musik.

det är sagt att man måste tala med bönder på bönders vis,
eller varför inte fiskare(?)
alla vet sitt innersta, men andra kanske inte.
vi har olika sätt att förmedla våra tankar
som på lika många olika sätt förtås annorlunda av din arbetskamrat eller din älskade,
till ens förtret eller kanske samförstånd.

bilden av fiskaren ger mig den blick som man kan se i äldre människors ögon.
de säger inte mycket. de talar kort och idealt. mycket ryms inom dem. det är vackert och vist.

dikten är fint beskriven av anders hermansson på sockerdricka.nu
"fritt fram för läsarens egna förutsättningar och fantasier..."

jag har mina fantasier och ni, era.
kanske vi en dag möts och delar med oss av varandras.

jag är född i uppsala och bor sedan ett och ett halvt år i tjeckien och studerar klassisk musik på leos janaceks konservatorium i ostrava.
mer noggrant studerar jag kontrabas, dirigering och komposition.
jag lever på att spela jazz med tjecker och man kan lyssna till ett av mina band på www.jarnemec.com/fw3