I storstäder såväl som i småbyar pågår experiment i demokrati. En del iscensätts uppifrån av politiska och administrativa ledare. Andra uppstår underifrån, ibland som protest mot de förra. Somliga handlar om kollektiv organisering för att göra sina röster hörda, andra om enskild valfrihet att rösta med fötterna. Det rör sig delvis om försiktiga komplement inom gamla ramar med obruten ställning för etablerade politiska ledare. Men det sker också innovationer där ett nytt slags politiska ledare träder fram.

Detta är något av vad du kan läsa i skriften Lokala demokratiexperiment. Skrift nr 9 producerad inom ramen för den pågående Demokratiutredningen. Redaktör för skriftserien är Erik Amnå, som arbetar som forskare i Örebro universitet. Här är utgivningen hittills:

1. Demokratins räckvidd
2. En god affär i Motala. Journalisternas avslöjanden och läsarnas etik
3. Att rösta med händerna. Om stormöten, folkomröstningar och direktdemokrati i Schweiz
4. Gör barn till medborgare! Om barn och demokrati under 1900-talet
5. Det unga medborgarskapet.
6. Lekmannastyre i experternas tid
7. Demokrati på europeisk nivå?
8. Läsarna och demokratin. Ett brev till det läsande Sverige
9. Lokala demokratiexperiment
10. På marginalen. En intervjubok från Socialtjänstutredningen
11. Allas frihet. Demokratin möter marknaden
12. EU ­ ett demokratiprojekt?
13. Invandrarskap och medborgarskap
14. Att slakta ett får i Guds namn. Om religionsfrihet och demokrati

   
 
   
  Skrifterna kan beställas hos www.faktainfo.se
Titta även in på Demokratitorget