Eu administrerar fler och fler av de verkligt viktiga besluten och de lokala regeringarnas betydelse minskar. I dessa tider när det globala perspektivet blir allt viktigare,blir det paradoxalt nog viktigare än någonsin att liera sig med sina närmaste. Regionerna försöker stärka sina identiteter i stort som i smått.
 

I linje med detta pågår också arbete med att knyta samman Norden på olika sätt. Hittills är det mest en fråga om initiativ uppifrån som t.ex. GO-samarbetet, som syftar att stärka Oslo-Göteborgsregionen.

Vi här på Alba tror dock att viktigast av allt är möten mellan människor. Ur dessa möten kan sedan springa initiativ. Till kulturella aktiviteter, till politiska aktioner och till startandet av ekonomiska projekt. Sådana möten är svåra att administrera fram. Därför har vi tillsammans med Change Maker, som bl a anordnar en projektledarutbildning här i Göteborg, ansökt om och fått medel från Nordiska Kulturfonden för att hitta "goda exempel i Norden". Eftersom vi själva arbetat med arbetslöshetsprojekt vill vi bl a med hjälp av vår nättidning vidga debatten om hur arbetslösheten skall kunna vändas till en strategisk resurs i utvecklandet av samhället.

Vi kommer att leta efter och söka upp goda entreprenörsexempel för att med hjälp av dem försöka skapa nya perspektiv på gamla problem.

Anledningen till att vi ser Norden som ett självklart samarbetsområde är att vi tror att vi här har tillräckligt stora kulturella likheter för att kunna känna förståelse för varandras situationer, men ändå tillräckligt stora skillnader för att kunna få överraskande vinklingar på de problemoråden vi vill titta närmare på.

Kulturen har en viktig roll i utvecklandet av en regional identitet och den får sitt genomslag först på ett praktiskt plan. Vi tror att den nordiska tanken kan placeras i ett nytt politiskt och dynamiskt landskap. Genom att fokusera på regional utväxling och regionala/lokala projekt kan vi säkra ett större utbyte.

Som en blygsam början på projektet kommer vi under vinjetten Alba Nordisk att framöver presentera ett antal länkar till intressanta saker som pågår i Norden. Titta efter lite då och då. Vi börjar i liten skala men siktar på att växa snabbt! Vi tar tacksamt emot tips!

Under samma vinjett hoppas vi också kunna redovisa vad vi gör och framför allt debattera om allt som har med problemområdet att göra. Välkommen att delta!

   
 
 
  GÖTEBORG/OSLO: Här hittar du GO-projektets kontaktpersoner
ARTIKEL: Finns en nordisk tanke?
LÄNKAR: Vi rekommenderar några nordiska besök
FINLAND Söker nya vägar
NORGE Ställer sig avvaktande
DANMARK Satsar på innovationscentrer
SVERIGE Med stöd från myndigheterna