Seniorpoolen är ett initiativ taget av pensionerade forskare och lärare vid Göteborgs universitet. De erbjuder sina tjänster till näringsliv, myndigheter, högskolor och andra. Tillsammans utgör de en unik resurs med lång livserfarenhet och kunskaper såväl på djupet som på bredden inom respektive ämnen.
Seniorpoolen tillhör Temanämnden, som är universitetets fakultetsöverskridande organ för t.ex. utveckling av nya ämnesområden av tvärvetenskaplig karaktär och med hög samhällsrelevans.

Alba anser att Seniorpoolen är ett positivt initiativ och har även ett visst informellt samarbete med dem. Vi anser, liksom Temanämnden, att seniora forskare och lärare är en underutnyttjad resurs. De har förhoppningsvis inte längre några revir att bevaka och står därför friare i förhållande till institutioner och anslagsgivare. De behöver inte heller vara med och konkurrera om befintliga tjänster.

Under den här vinjetten kommer vi framöver presentera medlemmar ur poolen.

   
 
   

AKTUELLA INTERVJUER
Tore Scherstén, professor emeritus i kirurgi

ÖVRIGA I INTERVJUPOOLEN
Gunni Kärrby, lektor emerita i pedagogik
Anders Enemar, professor emeritus i zoologi
Bo G Malmström, professor emeritus i biokemi

Här hittar du mer information om Seniorpoolen