Alba nummer 9/97 var ett mansnummer och hade alltså ett närbesläktat tema. Vi har plockat lite ur det numret, plus en del från andra nummer som passar in på temat om uppfostran.
Obs - backa i browsern för att komma tillbaka hit.
 
  BJÖRN ZETTERLING
DET VAR INTE BÄTTRE FÖRR Många var de arga röster som hördes i den hårda skoldebatten. Rädslan var stor för att en obildad underklass förlöpa både familj och hem. Hur gick det? Läs artikeln och se de tydliga historiska mönstren framåt till våra dagar. (5/97)
 
  BJÖRN ZETTERLING & AGNETA SLONAWSKI
SEXOBJEKT ELLER PAPPA Har reklammakarna något samvete när det gäller att permanenta fördomar om könsroller? Filip Nilsson, copywriter på guldäggsvinnande Forsman & Bodenfors försöker ge svar. (9/97)
 
  INA LARSSON
-BRYT TRADITIONERNA! När Vigdís Finnbogadottír kandiderade till presidentposten hade hon stor hjälp av landets döttrar som övertygade sina fäder att rösta på henne. Om inte förr så blir fäder jämlika när de får döttrar, menar president Vigdís. Så var även fallet med hennes egen far. (9/97)
 
  SIRI REUTERSTRAND
VEM VET HUR DET STÅR TILL MED MÄNNEN? - Egentligen är väl nästan all forskning mansforskning, men den problematiserar inte på det sätt som kvinnoforskningen gör, säger mansforskaren Thomas Johansson. Alba gick på jakt efter forskning om män och det är en del på gång... (9/97)
 
  CHRISTER WIGERFELT
HITLER, SKINNSKALLEN OCH FRAMTIDENS MANSROLL Dagens skinnskalle har ett släktskap med Hitler. Vilken koppling har det till dagens mansroll och finns det något hopp för framtiden? (9/97)
 
  SIRI REUTERSTRAND
ATT LÄRA SIG TID Vi föds inte med förmågan att se tid som ett ständigt flöde, där en händelse leder till en annan. Språkinlärning och tidsuppfattning går hand i hand. Läs vad Bella, Elias och Marina säger om vem som bestämmer över tiden. (3/98)
 
  CHRISTER WIGERFELT
RÖRELSE I ETT IMAGINÄRT LANDSKAP LINJÄR TID. Penningekonomin medförde inte bara ett nytt sätt att byta varor, det kom att förändra vårt liv och vår syn på omvärlden radikalt. Det abstrakta förkroppsligar sig även i vår tidsuppfattning. (3/98)
 
  TORE JANSON
NATIONALSPRÅKENS TID Födelsen av nationalstaterna i Europa skapade behov av gränser och revir. Nationalspråk blev ett medel att upprätthålla dessa, skriver Tore Janson i denna europeiska exposé. (7/98)