Demokrati på nätet
 
 

Det pågår en del spännande saker inom området it och demokrati. Här nedan hittar du några exempel.

Kalix blir första kommun i Sverige att prova e-demokrati
Man vill inte bara genomföra omröstningar på nätet eller lägga ut kommunala handlingar för kännedom. Försöket går ut på att skapa dialog mellan medborgare och beslutsfattare. Hur det hela ska gå till är ännu inte klart, men kommunen kommer att köpa tjänsten av ett svenskt företag som specialiserat sig på den här typen av verksamhet. De planerar att lansera sig även i resten av Europa.
Alba återkommer i frågan när det hela satt igång.

Folkets röst på nätet?
Om du tycker att riksdag och regering aldrig fattar nånting - minst av allt riktiga beslut, så har du på www.direktpartiet.org chansen att visa vad du tycker i de frågor som är på dagordningen just nu. Går tillräckligt många in och säger sittt så hoppas direktpartiets grundare att siten ska bli en påtryckare att räkna med.

Demokratiutredningen klar
Nu är Demokratiutredningen klar du hitar den på deras webbplats Demokratitorget, som ligger kvar tills vidare.
Under utredningens gång har de publicerat ett stort antal intressanta skrifter. En guldgruva för den intresserade.
Ladda hem utredningen från Demokratitorget