Grumlad festivalglädje
Under de tre vetenskapsfestivaler i Göteborg som hittills avverkats har arrangörerna samarbetat med journalisthögskolan. Studenterna har gjort dagliga rapporteringar om vad som är på gång. Korta artiklar som ansluter till programmet, intervjuer med aktuella forskare. Allt paketerat och utlagt på webben under namnet Veta. Tidningen har marknadsförts som en självständig tidning i förhållande till vetenskapsfestivalen. På Alba tycker vi att tidningen har varit tämligen harmlös. Men det tycker uppenbarligen inte festivalledningen. Lägger man pengar på en tidning förväntar man sig utdelning i form av oreserverad hyllning. Skolan meddelar att man inte bedriver utbildning i marknadsföring utan i journalistik. I år blir det ingen Veta.
 
Tröst för icke pedanter
Vetenskapsfestivalen har säkert många funktioner att fylla, men vi har två favoritpunkter i programmet som kommer att göra det lättare att leva till vardags. Den ena är doc Agnes Wold som talar om att det inte är så bra med överdriven städning. Och den ändra är chansen att få en sk private show - en stund på tu man hand, med fil dr Johan Thorbiörnsson från Mitthögskolan. Han ska berätta om hur man organiserar kaos och skapar komplex ordning. Vi hoppas att livet inte kommer att vara sig likt efter detta möte.
Mitt i Sverige
I kunskapssamhället gäller det att vara påkopplad hela tiden. Det har många ansvarsfulla män och kvinnor i landets kommuner förstått. Du vet väl att Örebro ligger mitt i landet? Om man drar en linje från Stockholm till Göteborg och från Ystad till Haparanda, hamnar staden mitt i korsningen. Detsamma gäller Östersund, men då handlar det om tyngdpunkten. Klipp ur en karta och pröva själv. Nu har vi surfat runt på nätet och hittat ännu en stad i mitten - Filipstad! Som ligger mitt i Norden. Alba ligger också precis i mitten. Mitt i nätet, vilket du just nu kan konstatera. Mitt i Sverige, mitt i vad som helst.
Mölndal tappar mark
Den enda sanna glädjen är skadeglädjen. Den drabbade är Mölndals store man, ordföranden i kommunstyrelsen, Bengt Odlöw. Han har sett till att kommunen ger ekonomiskt stöd till basketelitlaget Kvarnby. Efter halva serien hade laget tagit noll poäng och viss kritik väcktes i kommunen mot bidraget. Odlöw försvarade det då med att man måste se stödet som långsiktigt. Tyvärr stärkte dessa ord inte Kvarnby. Laget tog noll poäng även under andra halvan av serien. Så nog kan man säga att basketsatsningen har placerat Mölndal på kartan. Frågan är bara vilken.
Vi gissar dock att de ligger i mitten av den.
Begreppsförvirring
Ibland får vi anledning att surfa runt i skolvärlden. Ofta kan man gissa webbadressen till det vi söker, men i Ängelholm ska det tydligen vara krångligt. Där heter webbadressen engelholm. När vi kliver in på denna hemsida blir vi ännu mer förvirrade. Visserligen kan man undra över kvaliteten på undervisningen i dessa nedskärningstider. Men lär man sig verkligen mer genom att stanna hemma än att gå till skolan? På kommunens hemsida lotsas vi fram via länken /skolk/kunskap.htm.
Expo 2000
Aldrig får man vara riktigt glad. Just som Alba planerade att ackreditera en av redaktörerna till världsutställningen i Hannover, Expo 2000, nås vi av beskedet att det växer en motståndsrörelse mot utställningen i staden. Alla som har möjlighet sägs vilja profitera på gästerna som kommeOfficial Dogshitr dit. Och dit räknas även de som redan bor i Hannover. Transportkostnaderna kommer att bli dubbelt så höga för de infödda som måste åka med allmänna kommunikationer. Så nu sprids lappen som ska monteras på en glasspinne och placeras på stadens offentliga avträden.
Vilken tavla?
Göteborgs universitet är inte bara en utbildningsanstalt. Där finns också ett stort intresse för kultur. Tidigare förvaltningschefen Lars Gurmund hade en stor tavelsamling som han inte hade väggar nog till hemma. Så han placerade ut ett flertal av dem på olika institutioner. Sedan har tiden gått, nya tjänstemän flyttar in och tavlor flyttas runt. Med tiden blev Lars Gurmund gammal och vandrade vidare. Vid bouppteckningen visade det sig omöjligt att hitta alla tavlor. Men konsten förgyller säkert fortfarande tillvaron för någon. På Albas redaktion hänger förresten en kolteckning som ger oss inspiration.
Behövs inte
Här hade vi tänkt skriva någonting elakt om Telias nya logotyp. Men det behövs inte för det har alla andra redan gjort så bra. Det är nästan så vi vill hitta någonting försonande hos den - men bara nästan.
Perspektivförskjutning
"Inser du att du sitter mitt emot Adolf Hitlers efterträdare i rakt nedstigande led?" Sa Tysklands förre premiärminister Helmut Kohl till en engelsk journalist. Det han ville säga, förklarade han, var att han var den förste kanslern i ett enat Tyskland sedan Hitler. Han var medveten om ansvaret detta medförde och bestämde sig för att lägga ett europeiskt tak över Tyskland. Hitler däremot hade försökt lägga ett tyskt tak över Europa. Sedan kom skandalerna med mutor till hans parti CDU. Nu tiger Kohl som berlinmuren.