Våren är här och det är dags att vädra ut. Tänkte vi. Sen tänkte vi en gång till och insåg att smuts dyker upp i många olika skepnader. Kopplingen mellan hälsa och hygien är en lång historia, vilket vi rapporterar om. Men hur vi förhåller oss till smuts säger också mycket om vår livsstil. Se smutsen i vitögat!  


KRÖNIKA
CECILIA MALMSTRÖM
UTSIKT FRÅN EU-PARLAMENTET
Öppenheten måste gälla såväl dagens och morgondagens handlingar som gårdagens. Vi svenskar i Europaparlamentet skryter gärna om vår lagstiftning på detta område. Men kanske ska vi först tvätta den svenska byken?
Extra

PETER JOHANSSON
SMUTS SOM MÖJLIGHET OCH HOT
Våra reaktioner inför smuts och orenhet är ofta starka. Varför är det så och vad är det som bestämmer vad som skall betraktas som smuts. Vi har fördjupat oss i smuts i teorin.

Extra

SIRI REUTERSTRAND
ETT TAMT VILDDJUR?
Egentligen finns det ingen riktig koppling mellan hygien och hälsa. Tvättar oss och städar gör vi bara för att vi vill verka ofarliga inför varandra.

Extra

RAGNAR RYLANDER
HOT I NÄRMILJÖN
Med start 8000 f Kr och fram till i dag får vi en inblick i hur hoten mot människans hälsa skiftat genom tiderna. Från parasiter till nykomponerade kemiska föreningar.

Extra

CHRISTER WIGERFELT
VART TAR SMUTSEN VÄGEN
I KUNSKAPSSAMHÄLLET?

Det som var rent igår är smuts idag. Gränserna och toleransen har blivit allt snävare. Men kanske ser vi nu inledningen till en ny syn på smuts?

Extra MAGNUS KÖRNER
HYGIEN PÅ RULLE
Dasspapper på rulle. Hur skulle vi klara oss utan det? Skulle vi fortfarande skrapat av oss med en pinne eller en slev? Alba berättar historien om hur svenska folket lärde sig att torka rumporna med kräppat papper.
Extra PETER JOHANSSON
SMUTSIGA DEFINITIONER
Vi har slagit i nya och gamla uppslagsverk efter smutsiga ord. Vad lade man in i begreppet hygien år 1909 och vem var egentligen Smuts?
Ur gamla nummer

Smuts är ett vitt begrepp och vi har skrivit mycket som kan ha anknytning till det. Leta bl a i de här gamla numren av Alba:
Nr 3/97

VETENSKAP OCH POPULARISERING
Nr 1/98
BOENDE
Nr 5/98
DÖDEN
Nr 6/98
GÖTEBORG


SALAMANDER
Kvalificerat skvaller
uppsnappat i farten
Debatt HANS HANSSON
VADÅ SJÄTTE SINNE?
Eva Moberg skrev en artikel i Ordfront Magasin (3/99) om vetenskapliga fördomar. Naturvetaren Hans Hansson skrev en replik men refuserades. Svaret kommer här istället.
Debatt MARGITA BJÖRKLUND
SKRÄMMANDE ATTITYD AV WIGERFELT
Christer Wigerfelt agerar betygsstormare i Alba 1/01. Folkpartiet har gått ut i en nationell kampanj för mer betyg i skolan. Margita Björklund, tungt kommunalråd i Göteborg, ger Albaredaktören svar på tal.
Replik

CHRISTER WIGERFELT
GÅRDAGENS KUNSKAPSSYN RÄCKER INTE LÄNGRE
Det luktar den gamla vanliga partipolitiska retoriken. Men frågan om kunskapens väsen i en alltmer globaliserad värld är mycket större och mer djupgående än så.

Recension

SIRI REUTERSTRAND
EN RIKTIG TUNGVIKTARE
Den moderna staden tar form av Eva Eriksson är tung. Riktigt tung i dubbel bemärkelse. En rejäl bok som verkligen håller vad det digra omfånget lovar.

Recension MAGNUS KÖRNER
HUR VAR DET - EGENTLIGEN?
Ofta är det tungt och torrt att läsa historiska skildringar. Men ibland glimtar det till av liv. I Kropp och ande - privatliv i renässansens Tyskland, av Steven Ozment hittar recensenten en människa av kött och blod.
Recension

PETER JOHANSSON
KINA OSMINKAT
Genom Jan Wongs vakna ögon får läsarna ta del av ett Kina i snabb förändring. Rådande kommunism är om man får tro Wong på väg bort. Frågan är vad som kommer istället.

Omläsningen

LEIF WILEHAG
EN TRUMMIS ÅTERUPPLIVAS
Attack! Attack! Runt, runt hela tiden! De döpte sig till The Who och trummisen hette Keith Moon. Dog tidigt, men nu återuppväckt av ett annat popsnöre.

Anmälan

CHRISTER WIGERFELT
MÄRKVÄRDIG IRONI ÖVER KARRIÄREN
Den ironiska generationen ser på samtiden på sitt speciella sätt. På Alba har vi många gånger anlitat tecknaren Henrik Lange. Nu har hans kvinnliga generationskamrat Joanna Rubin Dranger slagit till med Fröken Märkvärdig och karriären.


VILL DU HA ALBAS ELEKTRONISKA LÖPSEDEL?
VI SKICKAR MEDDELANDE NÄR NYTT NUMMER KOMMER
SKRIV DIN E-POSTADRESS HÄR
   

Guidos aforismer

VILDCAMPARNA
Bland mördarbakterier, -sniglar och -bin
dväljs även dråpliga, tvåbenta svin.

UR FOTOBOKEN LÄTTRIMMAD VITTERLEK
SÄLJS BARA PÅ NÄTET
Köp den på Biologiks hemsida

alba avslöjar alba avslöjar

ALBA
TIDNING FÖR
KULTUR,
VETENSKAP
OCH SAMHÄLLE

NR 3
26 APRIL 2001

Årgång 5

Nästa nummer
kommer
7 juni


VÄSTSVENSKA LÄNKAR!

Vad gör de västsvenska ledamöterna i riksdagen mellan två nummer av Alba?
Möt några av dem

>> här!


Under de fyra
första åren har Alba
givit ut 32 nummer med drygt 500 artiklar. Nu kan du söka i arkivet

>>här

Missa inte
bilagan

Kultur&Ekonomi