Oue sera sera?
 

When I grow old there will be a day when everybody has to do things my way.
Så sjöng nåt av de grabbiga hårdrocksbanden för några år sedan.
Que sera sera sjöng Doris Day för ännu fler år sedan. Tyvärr är det inte konstigt att jag kom att tänka på bägge dessa låtar när jag läste Barnet och boet av Gunilla Halldén.

Vem ska jag bli när jag blir stor? Alla hade vi väl funderingar över detta när vi var små. Vad som egentligen formar dessa funderingar kan man verkligen undra över. Och i hur hög grad formar de sedan i sin tur vilken sorts person vi blir som vuxna? Blir vi helt enkelt den vi förväntar oss att bli?
Om alla tankar om att framtiden redan bestämts - i det förflutna och i det nu som pågår - stämmer så är det naturligtvis så. Vi ställer oss i en viss riktning och sedan går vi dit.
Vem ville du bli som barn?
Själv hade jag skiftande tankar i olika åldrar, arkeolog, arkitekt, djurskötare Men en ständigt återkommande tanke var författare. Jag såg mig själv bo med min familj i nåt gulligt litet hus och jag skulle skriva barnböcker på löpande band. (Det där med barnböckerna visar väl på någon sorts bristande fantasi ­ det var ju vad jag läste. Alltså var de viktigast.)
Helt rätt hade jag inte i mina förutsägelser, men inte helt fel heller. Böckerna fick en viktig plats även om jag mest varit redaktör för andras och skriver gör jag ju. Och lite familj blev det. Att jag inte kunde förutsäga min generations seriemonogama liv var kanske inte så konstigt
Nåja. Jag var både typisk och atypisk i mina fantasier visar det sig när jag läser Gunilla Halldéns Barnet och boet med undertiteln Familjen - drömmar om det goda det spännande och det fBarnet och boetarliga.
Halldén har under perioden 1989-1996 låtit ett antal skolklasser skriva uppsatser där de fått beskriva sin framtid. Det rör sig dels om 8-10 åringar och dels om sjundeklassare (13-14 år)
Hon tittar sedan på deras berättelser både med psykologiska/sociologiska metoder och med hjälp av litteraturvetenskaplig analys. Jag ska inte gå in så mycket på det, men det hon hittat är faktiskt lite skrämmande. För om framtiden redan är bestämd idag så kommer dehär barnen att inta mycket traditionella vuxenroller.

Will I be pretty?
Flickorna funderar, precis som Doris Day, över sina framtida uppgifter som mödrar och fruar. De sociala relationerna är oerhört viktiga i deras berättelser. De skriver om familjen (som så gott som uteslutande är en traditionell kärnfamilj ­ precis lika fantasilöst som jag själv som barn alltså) om konflikter och konfliktlösningar. De sätter namn på sina barn och beskriver i detalj sitt vardagsliv. Det är söndagsutflykter och turer till affären.
De verkar redan inställda på att ha en vårdande och även kontrollerande funktion. De har ett tämligen vuxet perspektiv på sitt vuxenliv. De beskriver sig som viktiga starka mödrar. Tröstande, födande och mycket centrala i sina hem.

..there will be a day when everybody has to do things my way!
Pojkarna då? De skriver oftare om vuxenlivet ur ett barnperspektiv. De undviker som regel maktfrågan i familjen och skapar mer ett sorts frizon för barnen. Deras skildringar blir en motbild till flickornas. Skall man hårdra det så skriver flickorna om kontroll och kontrollutövning och pojkarna om regelbrotten. Det är mycket bus och spratt.
Och hur ser de på sin framtid i övrigt?
Där flickorna skriver om det sociala spelet i familjen skriver pojkarna om saker de gör utanför den. Gärna med en kompis. Familjen blir en bakgrund till de egna handlingarna.
"..jag bor ihop med en snygg tjej och en hund som heter Miska." Är ett typiskt citat. (Hunden har namn men inte tjejen!).

Men jobbet då?
Jag undrar mycket över vad de här barnen har för framtida yrkesplaner. Tyvärr är uppsatsämnena inte ställda så att vi får några svar på dessa frågor. Här var det hemlivet och familjen som skulle stå centrum. Alltså egentligen desto mer anmärkningsvärt att pojkarna trots detta skriver så mycket om aktiviteter utanför hemmet. Några är till exempel ute på jakt och skildrar sin familj genom samtalet som pågår under jakten "Kärringarna ligger väl hemma och sover med ungarna antar jag".
En liten snabb enkät bland bekantskapskretsens barn visar dock på tämligen traditionella yrkesval. Fröken, busschaufför, massör, läkare, trädgårdsmästare, rockstjärna Att sortera rätt mellan könen är tyvärr inte svårt.

Hur ska det då gå att ändra på det här?
Kanske får vi finna lite tröst i att det trots allt sker förändringar. Inte tror jag att det var särskilt vanligt att pojkarna drömde om att bli sjuksköterskor när jag var liten. Nu finns de ändå, de manliga "systrarna". Familjemönstren har ändrats och öppnats upp. På gott och på ont. Tjejerna tar mer och mer ledningen i skolan och på universiteten (även om det ännu inte syns så mycket i de övre beslutande lagren). Exemplen är faktiskt många även om lönestatistiken fortfarande är väldigt deprimerande och att vara "pretty" verkar viktigare än någonsin.
Eftersom vi väl ändå kan vara överens om att vi formar framtiden idag så får vi kämpa på. Knuffa våra barn lite i sidan så att de kan ändra sin riktning en aning. Föregå med goda exempel. För en sak som Gunilla Halldén inte tar upp är ju också var föreställningarna barnen visar upp är hämtade. Naturligtvis ser de och härmar de vad de har runt omkring sig. En flicka jag känner sa exempelvis att hon tänker vara frånskild och omgift. "För då kan barnen vara med sin pappa medan vi reser bort".
Det låter kanske lite deprimerande för oss som har uppslitande skilsmässor bakom oss ­ men faktiskt innehåller väl också ett sådant uttalande någon sorts paradoxalt framtidshopp? Det som sker det sker? Näe. Inte om jag har någonting att säga till om.

Siri Reuterstrand
2002.04.25

   
 
 
  Gunnilla Halldén är professor vid tema Barn, Linköpings universitet. Boken Barnet och boet är utgiven av Carlssons förlag.