Aristoteles påstod att människan är en tvåbent, fjäderlös varelse med något slags förnuft. Cirka 2290 år senare fick Gary S. Becker Nobelpriset i ekonomi för sitt påstående att detta "förnuft" domineras av ett ekonomiskt tänkande. I sanning en truism. Tänk att man kan få ett så fint pris för något som de flesta redan vet av egen erfarenhet!

Becker bekräftar alltså, rent vetenskapligt, att det är hushållning av resurser som är den medvetna eller omedvetna drivkraften i människans handlande. Detta gäller valet av t.ex utbildning, karriär, äkta hälft och skilsmässa. Men trots all vetenskap förblir dödligheten 100%. Och ingen kan inget ta något med sig dit man går.

En samtida genetikforskare, Jared Diamond, har sin egen förklaring till de mänskliga fenomenen. Han studerar apors DNA och kan bekräfta att människan egentligen är "den tredje schimpansen" på vår jord. Därmed medverkar även han till detroniseringen av Guds avbild.

Sammanfattningsvis är det alltså en ekonomiskt tänkande apa som styr vår värld. Och då går det naturligtvis som det går, vilket massmedia dagligen kan bekräfta. Lyckligtvis är människan tämligen glömsk av sig. Gamla radikala vänsteryttrar kan utvecklas till euforiska högerfossingar - bara de får spela i en högre division. Sådant händer både i näringslivet och i akademin. Större revir ger mer pengar och makt. Fenomen som filantropi och empati får vi andra, mer aningslösa, stå för. Sånt lockar inte till ekonomisk skörlevnad. Vilket är synd

Guido Satir
2002.04.25