AV SIRI REUTERSTRAND
 

Mina barn och dina barn. Bonussyskon och nya och före detta styvföräldrar. Den som försöker hålla kollen på dagens familjebildningar har det inte lätt. Kärnfamiljen är åtminstone för många hopplöst passerad - på gott och ont.

De nya familjerna är inte bara svåra att få grepp om för oss som ingår i dem. De är också i det närmaste osynliga i statistik och forskning. Detta beror naturligtvis på själva den lösa sammansättnig de har. Hur skall statistiken kunna få med en fd styvpappa som numer bor någon annanstans men ändå tar massor av ansvar för barnet? Eller kanske rent av för barnets nya syskon? En sådan resurs syns inte i frågor om boende och släktrelationer - även om den kan vara minst lika viktig för de inblandade.

I ett försök att ringa in och sätta namn på företeelsen har Margareta Bäck-Wiklund, professor i socialt arbete vid Göteborgs universitet och Thomas Johansson, professor i socialpsykologi, satt samman antologin Nätverksfamiljen (Natur och Kultur). I den medverkar, förutom redaktörerna själva, exempelvis Jan Trost som skriver om samboende, Helene Brembeck som skriver om den nya tidens mödrar, Maren Bak som skriver om ensamma mammor och Gunilla Halldén, Margareta Hydén och Karin Zetterqvist Nelson som tillsamman skriver om familjeliv och homosexualitet. Även den barnlösa familjen tas upp i en text av Anders Möller.

Tillsammans ger dessa texter en början till att synliggöra de nya familjemönster som uppstår. Som man själva skriver: "Idag finns det inte en familj utan många familjer. Syftet med denna bok är att lyfta fram denna mångfald. Men mångfalden bör inte överbetonas på bekostnad av gemensamma drag."

Boken är också en god tröst för oss alla som ingår i ibland lite kaosartade nätverksfamiljer. Visst kan det vara jobbigt för de inblandade och visst kan det ibland finnas fog för omgivningens ogillande blickar. Men; när ett nätverk som dessa väl fungerar - och det gör de faktiskt ibland - så gör de oss, framför allt de inblandade barnen, till kommunikations- och känsloexperter. Det känns tryggt att veta i denna föränderliga och osäkra värld

2003.04.24

   
 
   
 

 
 

Margareta Bäck-Wiklund, Thomas Johansson (red)
Nätverksfamiljen
Natur&Kultur 2003
 

Boken är en god tröst för oss alla som ingår i ibland lite kaosartade nätverksfamiljer.