Seniorboomen, baksmälla eller resurs

 

AV GUY HEYDEN


Extra

Seniorboomen är resultatet av babybooms, behärskade levnadssätt och goda omvårdnadssystem. Detta leder till att andelen vitala äldre ständigt ökar i vårt land. Och när det saknas tillräckliga resurser för att värna om pensionärernas rättmätiga levnadsvillkor - ja, då kan den fredliga samexistensen mellan ung och gammal sättas på svåra prov.

En pensionsålder, baserad på personnummer och inte på frivillighet, är ett fånigt system. De tio siffrorna, som samhället utnyttjar för sin människosortering och -kontroll, är datorvänliga - men inhumana och obiologiska. De avslöjar ju inte hur gammal individen är, bara vilket år hon är född. Och det är en helt annan femma!

Att, enbart på grund av kronologiska data, förhindra alerta, välutbildade människor att känna sig samhällsnyttiga, bara för att de råkar vara födda ett bestämt år, är både ologiskt och inhumant. Men inte ens vid högskolor och universitet har man någon beredskap för att "återanvända" sina trotjänares kunskaper, när de väl de fått "en sista hälsning" i form av guldklocka och klapp på axeln. Hur skall ungdomar förmås satsa på högre grund- och vidareutbildning, under många och dyra år, när de inser att deras yrkesverksamma tid inte ens räcker till att betala studieskulderna på?

Visst kan det kännas skönt att, även som ofrivillig ålderspensionär, få ägna mer tid åt barnbarn och hobbies. Men ännu trevligare hade det varit om man, som senior, upplevdes som en yrkeskompetent samhällsresurs och hade kvar en arbetsplats och en arbetsgemenskap att återvända till. Åtminstone på deltid. Tänk om det kunde införas ett system på arbetsplatserna som gav möjligheter till en samverkan mellan yngre arbetstagare och nypensionerade kolleger! Vilken välgörande och kompetenshöjande effekt det kunde få för berörda parter. Samhället skulle sannolikt spara stora sociala och medicinska resurser. Särskilt mycket pengar skulle det inte behöva kosta
.
Seniorerna får ju sina pensioner som ett brev på posten - antingen de jobbar eller matar duvor. Och i tider, då efterfrågan på välutbildad personal ständigt växer, utgör seniorerna en kanonresurs som går att ladda om.

2004.04.22

Extra
Extra Guy Heyden är verksam vid Institutionen för arbetsvetenskap och
föreståndare för Seniorpoolen, bägge vid Göteborgs universitet
alba avslöjar
 

ALBA.NU NR 3 2004

 
 

 

 
 

Visst kan det kännas skönt att, även som ofrivillig ålderspensionär, få ägna mer tid åt barnbarn och hobbies. Men ännu trevligare hade det varit om man, som senior, upplevdes som en yrkeskompetent samhällsresurs och hade kvar en arbetsplats och en arbetsgemenskap att återvända till.