Många fötter små...
I Norska Troms– har det varit konferens om tillstÂndet i Antarktis. Numera ”r det inte bara forskare som letar sig dit utan ”ven turister. Antalet turister har f–rdubblats till 20.000 per Âr p tio Âr. Man kan konstatera att mÂnga g–r allt f–r att komma vid sidan av turisternas allfartsv”gar. Samtidigt ”r det kanske h”r tydligare att turismen har sina baksidor - i form av milj–f–rst–ring.
 
Nobelpris?
För en tid sedan var det debatt om bildjournalistik på Publicistklubben i Göteborg.
Avstampet togs bl.a i "Årets bild". Om denna tävlings betydelse råder det tydligen delade meningar. Eller som GP:s Magnus Sundberg uttryckte det. Om någon på den egna tidningen får det är det som Nobelpriset. Annars är det melodifestivalen.
 
Årets bild?
Kritik mot tävlingens namn framförs då och då. Årets bild? Årets pressbild är det ju möjligen det rör sig om. Och då enbart vald bland dem som sänds in för nominering. Inte något stort urval alltså. Man undrar vad som skulle vara årets bild om alla bilder som visas offentligt i Sverige skulle kunna nomineras. Kanske något spännande konstexperiment? Eller en genial barnteckning eller en överjobbad reklambild eller…
 

Det glamorösa konstnärslivet
Av olika skäl har Alba på senaste tiden fördjupat sig i konstnärernas ekonomiska situation. Och fick då tillfälle att återuppliva den deprimerande bekantskapen med en utredning gjord 1998 kallad "En konst att leva" som behandlar bildkonstnärernas ekonomi och levnadssituation. Deprimerande därför att den tydligt visar under vilka usla villkor dessa oftast mycket välutbildade yrkesutövare lever. Exempelvis var det en större andel av bildkonstnärerna som uppgav att de under det senaste året har haft svårt att klara löpande utgifter för basala utgifter som mat och hyra än vad som är fallet bland långvarigt arbetslösa. Fast en vindsvåning och lite rödvin kan väl inte vara så dyrt?

 
Elektronisk skog
I f–rra numret skrev vi att internet f–r”ndrar det konkreta rummet. Kan det vara precis tv”rtom ocksÂ? Undrar vi n”r vi h–r talas om en elektronisk skog. I alla fall finns det en tidning som heter eSkogen. Men n”r vi ser att de ”r glada f–r att virkespriserna p virke i Norge ”r p v”g uppÂt, f–rstÂr vi att det bara var tanken som svindlade n”r vi kopplade upp oss p n”tet.