Politisk dom et slag mot yttrandefriheten

Extra

porträttbild Många gånger har jag satt på tv:n bara för att få koppla bort stress och krav. Speciellt när man sysslar med ett analytiskt och intellektuellt prestationskrävande arbete som politiker och under skrivandet av ett examensarbete på juristlinjen - då är det skönt att få låta hjärnverksamheten vila och låta någon annan göra tänkandet. Men det är inte bara jag som är medveten om tv:ns avslappningseffekt, vetenskapliga undersökningar rapporterar om hur hjärnverksamheten dämpas under tv-tittandet.

Enligt statistiska centralbyrån spenderar 70 procent av tioåringarna sin fritid framför tv:n. I Sverige konsumerar vi medier ungefär sex timmar per dag och en vanlig dag är fylld med cirka 3.000 reklambudskap som vi ska smälta. Amerikanska undersökningar visar att sambandet mellan tv-våld och våld i verkligheten är starkare än sambandet mellan kalciumintag och benmassa eller för den delen mellan studier och akademiska resultat. Tv-tittandet har i många familjer även blivit surrogatföräldrar för barnen då föräldrarna inte är hemma om dagarna. Vi spenderar alltså mycket tid framför tv:n, en kulturföreteelse som följer grundas i barndomen och följer oss genom livet och i slutändan även formar de personer vi blir.

År 2020 beräknas, enligt WHO, depression vara den näst största världssjukdomen efter hjärt- och kärlsjukdomar. Människor födda efter 1945 har tre gånger större chans att uppleva depression i sina liv än människor födda innan dess. Inte speciellt likt den världen som presenterar för oss i tv:n, eller hur? Tv:ns inflytande över våra liv är i många bemärkelser skrämmande och fylld av motsägelser i kontrast till hur verkligheten ser ut. I tv:ns värld har alla trimmade kroppar, välbetalda jobb, romantik och många vänner. I verkligheten lever storstadsbor i ettor och längtar efter någon att dela sitt liv med, i verkligheten måste man kämpa med marginaler i slutet av varje månad och i verkligheten har man inte den perfekta kroppen. Så visst är det fullt förståeligt att vilja glömma bort världen och drömma sig bort i den spännande och lyckliga världen som tv:n ger oss.

Jag är inte den som moraliserar över tv-tittande. Jag vill bara att vi ska medvetna om tv:ns inverkan över våra liv. När vi till slut inrutar våra vardagskvällar och kanske all ledig tid efter våra favoritserier och filmer vi vill se, då styr vi inte själva våra liv, då styr tv:n våra liv.

19-25 april, är tv-fria veckan. Adbusters.org är en tidskrift och en webplats som är initativtagare och organiserare av denna vecka. Där kan man läsa om tanken och bakgrunden till den tv-fria veckan men också få tips om saker att hitta på istället och tips om politiska aktioner för att manifestera tv-fria veckan.

Ta makten över ditt eget liv genom att välja en kväll med familjespel, en god bok eller en promenad. För att vårt samhälle och vår demokrati ska fungera krävs allas intresse, omtanke och engagemang i samhället och vi kan alla dra vårt strå till stacken på något sätt. Tv:ns effekter måste börja ifrågasättas och en tv-fri vecka är ett bra sätt att börja på. Låt den tv-fria veckan bli en vecka för att stänga av tv:n och sätta på verkligheten.

2004.03.11

Extra
Extra Zaida Catalán är Språkrör för Grön Ungdom
 
alba avslöjar
 

ALBA.NU NR 3 2004

 
 
 
När vi till slut inrutar våra vardagskvällar och kanske all ledig tid efter våra favoritserier och filmer vi vill se, då styr vi inte själva våra liv, då styr tv:n våra liv.