Studenter med pipelines i huvudet
I Göteborg diskuteras teknologernas utfrysning av kvinnliga studenter. Speciellt idag när landet ropar efter ingenjörer är det naturligtvis besvärande med inskränkta manliga studenter. Vi läser då i den lilla kårtidningen Modulen på Chalmers att problemet med mobbning inte bara drabbar tjejer utan även utländska studenter, oberoende av kön. Det fungerar så att studenterna skriver upp sig på labblistor för att bilda grupper som ska arbeta tillsammans. Om en student med utländskt namn skriver in sig på listan, är det demonstrativt många med svenskt klingande namn som undviker att skriva in sig i samma grupp. Enligt tidningen förekommer även strykningar av utländska nämn på listorna. Ja, hur skulle det gå för Sverige utan alla dessa driftiga ingenjörer? Vi trodde i vår enfald att studentkravet att få en pipeline direkt från Pripps till Chalmers bara var ett skämt.
 
Trassliga relationer
Den hårt kritiserade hemliga pojkklubben CS på Chalmers, har fått ett ansikte i ordförande Henrik Olsson. Han försvarar grabbigheten med att kvinnliga medlemmar kan medföra oro i föreningen. "Det kan vara så att det bildas par som sedan bryts upp och då kan vänskapen försämras. Detta är ett argument som jag har hört från våra medlemmar". Men då undrar vi vad som händer om två pojkar i föreningen bildar par som sedan bryts upp?
Kvalitetsupplysning
Moderna Tider heter tidskriften som rangordnat universiteten i landet två vårar i rad. Chefredaktör Susanna Popova menar att debatten ofta har handlat om huruvida man får rangordna universiteten. Men den viktiga frågan är egentligen om det är möjligt att rangordna dem? Här har hon inget vettigt svar att ge. Vi på Alba kunde med avundsjuka ögon se att Moderna Tider förra året sålde många annonser med anknytning till rangordningen. Så det var kanske ingen överraskning att det blev en ny rangordning redan året efter. Förebilden Der Spiegel i Tyskland låter det gå några år emellan. Det händer liksom inte så mycket i universitetsvärlden på ett år.
Småstadsidyll
Kungälv är inte direkt känt för sitt sprudlande politiska liv. Men för två år sedan, före valet, arrangerade det ansvariga kommunalrådet för kultur demokraticafékvällar i stadsbiblioteket. Det var bra drag under bullfatet och vidlyftiga diskussioner. Men nu har allt återgått till den vanliga stiltjen i staden igen. Den som tar sig till stadsbiblioteket för att låna boken Det lättsinniga kommunalrådet av författaren Lennart Lauenstein kommer att finna att boken inte finns i sortimentet. Trots att boken handlar om just Kungälv.