Många gånger är det härligt att vara med i Grön Ungdom, men det är speciellt härligt de gånger jag märker att jag och mina vänner i ungdomsförbundet faktiskt kan få igenom de idéer vi brinner för. Miljöpartiet hade kongress i Växjö nyligen. Grön Ungdom lyckades få igenom många av sina motioner, minst sagt en succé för progressiv grön politik.

En av motionerna som kongressen biföll skapade dock stora rabalder. Förslaget gick ut på att i svensk lagstiftning införa någonting som skulle kallas djurnödvärn. Tanken är att utvidga dagens nödvärn till att gälla även för djur. Dvs, om det finns ett överhängande hot mot ett eller flera djurs liv ska man som medborgare kunna ingripa för att förhindra lidande eller död hos djuret. Det kan t.ex. handla om att man ingriper mot någon som slår en hund eller om en hund är inlåst i en bil en het sommardag, då ska man kunna slå sönder en bilruta för att rädda hunden från en säker död. Alltså, en mycket etiskt medveten motion som möjliggör en omtanke från oss människor till de djur som utsätts för lidande.

En annan motion som gick igenom handlade om hotet mot vår mentala miljö. Det här ämnet slår direkt på roten till de stora problem vårt västerländska samhälle lider av. Här pratar vi om det minskade offentliga rummet för den fria tanken, om hur reklamen håller på att ta över våra liv. I Sverige konsumerar vi medier ungefär sex timmar per dag och en vanlig dag är fylld med cirka 3 000 reklambudskap som vi ska smälta. Inte nog med detta visar amerikanska undersökningar att sambandet mellan tv-våld och våld i verkligheten är starkare än sambandet mellan kalciumintag och benmassa eller för den delen mellan studier och akademiska resultat. Miljöpartiet ska nu uppmärksamma denna kommersialisering av samhället i ett riksseminarium.

Ibland känns det hopplöst att jobba politiskt när media tvångsmässigt måste porträttera våra kongresser som flummiga och bortkomna. Men min känsla är att miljöpartiet och Grön Ungdom börjar få den respekten vi förtjänar. Våra idéer om en hel och sund planet, hänsyn till djurs liv och människors livskvalitet kan inte ignoreras i en värld där behovet efter just detta är så stort.

2003.06.12

   
 
   
  Zaida Catalán är språlrör för Grön Ungdom,
Miljöpartiets ungdomsförbund