På CSN är man redo. Fyra personer har extraanställts för att klara anstormningen av ansökningar som kunskapslyftet fört med sig. Istället för en samordning av samtliga studiestöd för vuxna, kom ytterligare en studiebidragsform som krånglar till det för både handläggare och studenter. Så det gäller att söka rätt bidrag, och bara ett i taget.

På Centrala studiestödsnämnden är man inte allt för glada över att få ännu ett studiestöd att hålla reda på.

-Det vi minst av allt ville när man genomförde den här satsningen var att vi skulle få ett nytt studiestöd, säger Anders Granberg, biträdande chef på CSN i Göteborg

- Vi har ju tillräckligt många studiestöd som det är idag och vi tror att det blir tio gånger svårare för de enskilda studenterna att hålla ordning på vilket stöd som passar bäst.

Särskilt utbildningsbidrag, som det kallas, är tänkt att gälla under ett år, till och med våren -98. Om inte ett beslut om en förlängning kommer till stånd får sedan de som studerat gå tillbaka till de gamla studiestödsformerna.
Istället menar Anders Granberg att det fanns studiestöd som kunde utnyttjats inom ramen för den här speciella utbildningssatsningen. Om en del regler hade ändrats kunde till exempel svuxa, särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa, använts.

I april i år var det tänkt att en proposition skulle lagts fram om en samordning av samtliga vuxenstudiestöd. Så blev det nu inte. Datumet är framflyttat till våren 1999. Tidigast.
-En samordning är något vi eftersträvat länge för att underlätta för oss och för studentgrupperna. Då kom det här och det blev motsatsen till vad vi hade önskat. Det var lite olyckligt att man genomförde det på det sätt som skedde.

En effekt som man kanske inte förutsåg gäller dem som redan är inne i studiesystemet och kan byta till det här nya studiestödet. Det finns en risk är att många skickar in olika ansökningar för att gardera sig.
-Vi hoppas ju på att den enskilde är klok och bara söker en stödform i taget och i första hand väljer det särskilda utbilningsbidraget. Först därefter, om det visar sig att man fått avslag ska man söka de andra stödformerna, uppmanar Anders Granberg.

Fyra personer har anställts för att klara det ökade trycket av ansökningar som kunskapslyftet fört med sig. Hitills har 2 500 ansökningar kommit in och Anders Granberg räknar med att det blir cirka 5 000 sammanlagt inför den kommande terminen.
-Självklart blir det en kraftig ökning av ansökningar genom det särskilda utbildningsbidraget. Det är en komponent för att rekrytera folk.

En annan effekt är att om det vill sig illa så kan det för många personer innebära att de är berättigade till det särskilda studiestödet i några ämnen, men inte för alla som de läser. Det skulle innebära att en student kan få särskilt utbildningsbidrag på halvtid och en annan stödform för de övriga studierna.
Ytterligare en effekt menar Anders Grandin, är att även om den som är arbetslös gör upp en utbildningsplan med sin arbetsvägledare på arbetsförmedlingen, är det inte säkert att personen i fråga har rätt till det särskilda utbildningsbidraget. Det är inte arbetsförmedlingen som bestämmer detta, utan det är till syvende och sist CSN.

-Jag tror definitivt att kunskapslyftet blir en god effekt långsiktigt sett, avslutar Anders Grandin. Och tycker att det ska bli spännande att om ett år se vad satsningen gett för resultat.

I väntan på en gemensam stödformför alla vuxenstuderande, gäller det att ta ut riktningen i denna djungel och bara rikta in sig på ett bidrag i taget. Lycka till!

text och foto: INA LARSSON