Fascistisk skugga över länsresidenset och Västsvenska Nätverket
   
 

Det började lovande. Tre lokala nätverk i Göteborg kallades till landshövdingen Göran Bengtsson. Bland annat Västsvenska Nätverket, där Alba ingår. Landshövdingens fråga var om vi skulle kunna formulera hur man kan hitta nya mötesplatser för kreativitet och i förlängningen okonventionella vägar till arbeten.

De två andra inbjudna nätverken var K2, som arbetar för att skapa en mötesplats för framför allt alternativrörelser. Dessutom Triaden, som främst gjort sig kända för att arbeta med arbetslösa ungdomar. Tanken var att dessa tre grupperingar skulle arbeta fram ett gemensamt dokument.

Det är knappast längre aktuellt, eftersom lokalradion i Göteborg avslöjat att Triaden har intima kopplingar till fascistiska rörelser. Från Triaden har ännu ingen offentlig kommentar yppats, vilket givetvis är besvärande för dem.

Avslöjandet är intressant ur flera aspekter. Främst därför att det ger en tydlig bild av hur fascisterna arbetar idag. Vanligen associerar vi fascism till gatuslagsmål och idrottshulliganism. Den taktiken är av gammalt datum och går ut på att skapa politisk instabilitet i landet. Senast den användes i större skala i Europa var "spänningens strategi" i slutet av 60-talet i Italien. Inte heller då lyckades den.

Idag gäller tydligen att bygga upp rörelsen genom att använda moderna medier och att simma medströms i rörelser som på olika sätt arbetar emot etablissemanget.

Har denna taktik några möjligheter att nå framgång? Man kan inte säga nej utan vidare. Både Mussolini och Hitler byggde sina framgångar till stor del på folkligt motstånd mot etablissemanget. Men det finns ett annat element som är problematiskt för dagens fascister: det auktoritära. Det måste undertryckas i demokratiska rörelser.

En framgång för fascistiska rörelser kan trots detta inte helt uteslutas. Samhällsutvecklingen kan både öka och minska oddsen. Somliga talar om en utveckling där många människor blir överflödiga på arbetsmarknaden. Vi har vant oss vid begreppet 2/3-samhälle och det får oss att rysa. Nu dyker 1/5-delssamhället upp i debatten och vi kallsvettas.

Förmodligen kan detta kombineras med någon form av kunskapssamhälle. Så om vi vill gardera oss mot en utveckling mot barbari måste kunskapssamhället tydligare anknyta till en fördjupad demokrati.

CHRISTER WIGERFELT
ansv utgivare
25.6.1997

Länkar:
Se artikeln om vårt svar till landshövdingen
Läs även Albas plattform
En modern variant av fascistisk filosofi hittar du här