Mitt i storstadens puls ligger Arbetarrörelsens Folkhögskola. Här kan arbetslösa med kort utbildning och studieovana gå en "prövapå" kurs under ett år. Intresset är stort från gruppen av äldre arbetslösa, som annars är försiktiga med att ta studielån.
A
tt ta studielån eller ej har visat sig vara en tydlig klassfråga. Det är främst bland de äldre arbetslösa och i invandrargrupperna som en stor försiktighet och ett klart kulturellt motstånd märks mot att ta lån. När nu studierna under det första året är bidragsgrundade och gränsen för studierna har höjts från 50 till 55 år, har mycket riktigt intresset visat sig vara stort från de äldre.
-Vi har väldigt många sökande inför hösten. Hitills har 150 aktivt sökt som vi inte kan ta in, berättar Stellan Hansson, rektor för Arbetarrörelsens Folkhögskola i Göteborg.

Inför det nationella kunskapslyftet har Arbetarrörelsens Folkhögskola ansökt om 50 utbildningsplatser fördelat på två kurser. Dels planeras en förberedande kurs för de som saknar grundskola eller har en viss studie ovana, och dels planeras en kooperativkurs för invandrare. Här skall eleverna ges tillfälle att få både en förberedande del men också en insikt i företagandets villkor och kooperation. I kurserna kommer det troligen också att ges möjlighet till studiebesök på företag och subventionerade besök till teater, bio och museer.

En uppluckring av studiereglerna så att arbetslösa skall kunna studera och samtidigt ha a-kassa, är något som Stellan Hansson länge önskat.
Ett första steg kan skönjas när det särskilda utbildningsbidraget nu införs, detta är ettårigt och a-kassegrundande utan att ersättningsdagarna minskas.
- Den arbetslöse ska stå till arbetsmarknadens förfogande, men det finns ju ingen arbetsmarknad! Genom kunskapslyftet kan arbetslösa och de med kort utbildning öka sitt självförtroende och på sikt skaffa sig ett intresse för eventuellt fortsatta studier.
Arbetarrörelsens Folkhögskola ligger vid Järntorget, men har även en stadsdelsfolkhögskola på Bergsgårdsgärdet i Hjällbo. Folkhögskolan har sina rötter i arbetarrörelsen men är en självständig skola sedan 1991. Skolan har sammanlagt 145 elever och vänder sig främst till medlemmar i arbetarrörelsens organisationer som är korttidsutbildade, arbetslösa och invandrare.

På frågan om det går att studera sig ut ur arbetslösheten, menar Stellan Hansson att alternativen inte är så många idag om man inte studerar.
-Det kan bli ett andrum som kan komma att betyda mycket för den egna personen. Studierna leder kanske inte till jobb, men det viktiga är att det går att visa på nya möjligheter.
Hur många som kommer att fortsätta efter det första årets preparandkurs kan Stellan Hansson inte svara på, utan menar att det främst är en fråga om studiefinansiering.
-Alla kan inte fortsätta att studera, men det kan finnas ett egenvärde när man ser möjligheten att påverka det samhälle man lever i. En demokratisk process som gör att jag får ett rikare liv.

text: INA LARSSON
illustration:HENRIK LANGE