Titel : Globaliseringsfällan

Förf: Hans-Peter Martin / Harald Schumann

översättare : Joachim Retzlaff

Förlag: Symposium

Utgivningsår: 1997

Amerikas låga arbetslöshetssiffror de senaste året får i boken "Globaliseringsfällan" en förklaring. Hans-Peter Martin och Harald Schumann, bokens författare, tycker att USA:s framgångar på arbetsmarknaden kan ifrågasättas. De menar att det är rättslösa daglönare som står för mycket av de nya jobb som tillkommit under Clintons administration. Statistiken visar bara det antal arbeten som skapats, inte vilka löner som utbetalas för dessa jobb. Från USA kommer också uttrycket "working poor", dvs heltidsarbetande som inte kan livnära sig på sitt jobb. Mellan 1973 och 1994 steg BNP per capita med nästan en tredjedel i Amerika . Under samma tid föll de genomsnittliga lönerna med 19% för alla, utom för dem i ledande positioner.

HÖGA AMBITIONER

Så fortsätter det genom hela boken. Mängden exempel gör att det ibland kan vara svårt att se skogen för alla träd. Det finns givetvis en pedagogisk poäng med att vara så tyskt grundliga som de bägge författarna är. Det gör det svårt att avfärda dessa journalister och det arbete de lagt ner på sin bok. Men fallbeskrivningarna är så många att det ibland känns trögt att läsa. Mängden namn och platser i boken blir ibland lite förvirrande.

POLITISK FÖRLAMNING

Tillståndet i Europa och EU ägnas mycket utrymme. De flesta länder inom EU uppvisar de senaste åren ungefär samma typ av politiska handlingsförlamning. I valhänta försök att tillfredsställa marknaden drivs regeringar och riksdagar till allt större eftergifter. Här framhålls Sverige som det verkligt nedslående exemplet på ett land som frivilligt släppt både valutaregleringar och drömmen om ett rättvist samhälle. Författarna menar att Sverige förpassats till skamvrån när det gäller att upprätthålla ett materiellt rättvist samhälle.

TIO PUNKTER SOM KAN FÖRÄNDRA EUROPA

Trots att det internationella kapitalet är mäktigt och i princip inte beroende av enskilda nationer, finns det enligt författarna ingen anledning att slänga demokratin i sjön. De lämnar inte sin läsare i sticket. På några av bokens sista sidor kommer tio punkter som författarna menar är viktiga i kampen för ett rättvisare samhälle. En av punkterna i programmet är EU. Inte dagens klumpiga odemokratiska organisation, som innehåller alltför mycket av nationella särintressen, utan ett demokratiskt EU. Där internationellt samarbete står högst på dagordningen. EMU, som det finns ett visst misstroende mot i det här landet, är absolut nödvändigt för att kunna sätta press på den internationella penningmarknaden. En stark och gemensam valuta är nödvändig för balansen i Europa, anser författarna. Ett starkt EU kan också straffa ut u-länder som accepterar barnarbete, miljöförstöring och svältlöner. Denna omställning från en splittrad och toppstyrd organisation, till en vital och demokratisk motståndare mot den låt-gå kapitalism som nu dominerar världen, tror inte de bägge journalisterna blir lätt. Men var finns alternativet?

INTERNATIONELLT SAMARBETE

Nu är det inte bara i-länders arbetande befolkning som drabbas av nedskärningar. Aftonbladet skriver på ledarsidan den 16 juni om det förtryck som fackanslutna arbetare i fattiga länder utsätts för. 264 människor mördades, ett par tusen skadades svårt, än fler blev fängslade. 153 494 arbetare fick sparken för att de var fackligt aktiva, allt detta hände under 1996.
Schumann och Martins vision om det framtida Europa innefattar också en fackföreningsrörelse som är internationell. Efter läsningen av Aftonbladets ledarstick förstår jag varför.

text:BJÖRN ZETTERLING