Nu för tiden är det inte alltid självklart att det står en lärare i en kateder och föreläser för en hel klass. Ute på Lundby strand håller Kunskapskretsen till. De bedriver en yrkesinriktad och mycket individuellt anpassad undervisning.

   
 

En anledning att börja skolan igen är att försöka öka chanserna att få arbete. Det finns många yrkesinriktade utbildningar och Kunskapskretsen ute på Lundby strand är ett av de många ställen som ordnar sådana. De har framförallt två huvudinriktningar. Den ena är el-teknisk och den andra går ut på att anpassa invandrade akademikers utbildningar till svenska förhållanden. Just nu går ca 150 personer på utbildning hos Kunskapskretsen.

Kunskapskretsen har funnits i tre och ett halvt år. Styrbjörn Lennesten och Åsa Thyr som är intiativtagare arbetade tidigare inom AMU. De tog med sig sina erfarenheter därifrån och driver nu alltså tillsammans utbildningar på ett sätt som de anser ger stora chanser till arbete för deras elever .

Skräddarsydda studieplaner
Det speciella är att varje individ får sin egen studieplan. Under en introduktionsperiod kartlägger man vad var och en kan och vart man siktar. Varje deltagare får göra en analys av vad det finns för arbetsmarknad inom det aktuella området och också själv eller tillsammans med en lärare ordna ett studiebesök. Efter dessa veckor skräddarsys en kursplan och denna ligger till grund för en form av kontrakt mellan utbildaren och den som utbildas. Varje kursmoment som ingår i planen har ett klart uttalat mål och var och en får sedan självständigt se till att uppnå dessa mål. Mycket av inlärningen sker med hjälp av självstudier som kompletteras med vanliga lektioner och handledning "ute på golvet".

Inom den tekniska utbildningen kan man lära sig exempelvis datakunskap, programmering, processkunskap och styr- och reglerteknik.

När det gäller att anpassa invandrares akademiska utbildningar handlar det framförallt om ekonomer, tekniker och ingenjörer samt lärare i matematik och no-ämnen. Det är dessa ämnen som är mest "universella", det vill säga kunskaperna i dessa ämnen är oberoende av i vilket land man lärt sig dem. Vad Kunskapskretsen sedan erbjuder är viss komplettering av ämneskunskaperna, men framför allt en kunskap om hur det svenska samhället och den svenska skolan fungerar.

Praktiken central
En viktig del i alla kurspaket är praktik. Detta för att det är viktigt att komma ut och se om förväntningarna på arbetet stämmer med verkligheten. Det är också ett sätt att skapa viktiga kontakter och referenser för att sedan lättare kunna skaffa ett arbete "på riktigt".

En stor del av dem som gått igenom Kunskapskretsens utbildningar har faktiskt fått arbete efteråt. Cirka hälften brukar ha anställning direkt, när de slutar.

- Och vem vet hur det ser ut sedan, efter några veckor, eller månader. Vi brukar be att de hör av sig, men när man väl fått ta itu med livet utanför glömmer man lätt bort det, säger Styrbjörn Lennesten.

 

text: SIRI REUTERSTRAND
ill: HENRIK LANGE