Dagens höga arbetslöshet är inte resultatet av en tillfällig lågkonjunktur utan uttryck för att vi genomlever en genomgripande samhällsomvandling. För att komma till rätta med den krävs radikalt nytänkande och mod att våga pröva nya idéer.
Denna rapport mynnar ut i ett antal konkreta förslag. Ett av förslagen är en konferens, ett brett offentligt samtal, på temat »Levande stad ­ från händelser till handling» som ska hållas i Göteborg i november 1997. Syftet är att upprätta en tillfällig mötesplats där företrädare från skilda samhällssektorer ­ näringsliv, kulturliv, forskning och utbildning, media, politik, föreningsliv, offentlig förvaltning ­ kan träffas och i en stimulerande miljö utbyta tankar om regionens utvecklingsmöjligheter. Vi vill få till stånd en kollision och ett möte mellan vilda idéer, skeptiska frågor och välgrundade analyser. Ur sådana idé- och initiativinventeringar kan de tankar och förslag komma fram som är nödvändiga för att regionen ska kunna hantera ­ och förhoppningsvis halvera ­ arbetslösheten.
Rapporten består av tre delar: 1) några tankar kring arbetslösheten och framtidens arbetsmarknad; 2) en presentation av Västsvenska NätVerket, 3) konkreta förslag till åtgärder, därefter följer en avslutning och kort sammanfattning.

 

Göteborg den 1 juli 1997

Västsvenska NätVerket
Drottningatan 71, 411 07 Göteborg
Tel: 031-80 62 30, fax: 031­15 97 06
vnv@natverkstan.net

Klicka här för att läsa hela rapporten!