Att studera som vuxen blev en positiv kick för Mia Nylin. På grund av arbetslösheten fick hon tid att tänka efter och vågade ta steget att söka till komvux. Mia tycker att alla borde få chansen att läsa in sin gymnasiekompetens, utan att behöva ta studielån.

För snart fyra år sedan flyttade Mia Nylin från Haninge, utanför
Stockholm till Göteborg. Orsak: hon hade träffat Magnus, mannen i sitt liv. Beslutet att flytta har hon inte har ångrat, även om det var en tuff omställning i början med ny miljö, nya vänner och inget arbete.

Mia som haft en fast anställning som undersköterska på Södersjukhusets intensivvårdsavdelning, IVA, var plötsligt arbetslös i en ny stad utan sitt vanliga kontaktnät inom arbetslivet.
-Det var ju ingen som visste vem jag var eller vad jag gick för. Och det tog nästan ett år innan jag fick ett sommarvikariat på ett gruppboende för äldre.

Matte är bästa ämnet
Sedan ett par år tillbaka har Mia arbetat som timanställd vikarie på IVA på Sahlgrenska Universitetssjukhus. Men att få en fast anställning där är näst intill en omöjlighet.
-Jag älskar mitt jobb som undersköterska på IVA, men vi undersköterskor ska på sikt försvinna och endast sjuksköterskor ska arbeta där.
Den osäkra framtiden inom vården med ständiga nedskärningar gjorde att Mia började fundera på att studera. I januari i år blev Mia Nylin student på Vasa komvux. Förutom en 40 veckors kurs till undersköterska, hade Mia inte studerat sedan hon slutade grundskolan.

-Det var så länge sedan jag gick i skolan så jag visste att jag måste lägga ner mycket tid, men det har gått bättre än vad jag först trodde.
Inför höstterminens studier har Mia sökt fem ämnen; svenska, engelska, samhällskunskap, matte samt data. Just matte var det ämne som Mia avskydde när hon gick på högstadiet. Idag är det ett av hennes bästa ämne.

Inga lån för gymnasiestudier
Under vårterminen har Mia haft svux, särskilt vuxenstudiestöd, men till hösten har hon sökt det särskilda utbildningsbidraget istället.
-Jag tycker att man skall få gå i gymnasiet utan att behöva ta studielån. Det är väl bättre att man går i skolan när man är mogen för det.
Varför ska jag betala för att jag läser in min gymnasiekompetens när jag är vuxen? Jag har arbetat och betalat skatt sedan jag var sexton år, säger Mia.
Den som däremot väljer att studera vidare på högskolenivå, menar Mia, gör ett eget val som man får finansiera själv.

En positiv kick
Mia tar en termin i taget och vet inte riktigt vad studierna skall leda till.
Det finns dock lite funderingar på att sadla om helt, och satsa på att bli marknadsförare istället för att fortsätta arbeta inom vården.
-Jag vill utbilda mig till något som leder till ett arbete. Annars hamnar jag i samma situation som den jag är i nu.

Arbetslösheten gav Mia Nylin tid till eftertanke och studierna på komvux blev mot förmodan en bra och värdefull satsning.
-Hade någon frågat mig innan jag började studera vad det skulle komma att betyda för mig, hade jag nog inte vetat vad jag skulle säga.
Idag vet Mia att studierna blev en positiv kick, som gett henne ett bättre självförtroende.

text och foto: INA LARSSON