"Jag är inte lika
anpassningsbar"

 -Jag är spontan, impulsiv och har egna idéer, säger Peter Detterberg. Folkhögskolans annorlunda pedagogik och det tydliga målet att starta eget får Peter att sätta sig på skolbänken igen.  
 

Glappkäften och långtidsarbetslöse Peter Detterberg går en förberedande kurs inför kunskapslyftet. Det är han själv som kallar sig glappkäft och syftar på de diskussioner och debatter som hettar till på lektionerna. När Peter och de andra nio på kursen glappar fungerar folhögskolans pedagogik.
-Det känns bra och meningsfullt att alla är med i diskussionerna, säger Peter.

Klockan sju
Han har gått arbetslös sedan 1991, varvat med olika arbetsmarknadsåtgärder och starta-eget-kurs. Under arbetslösheten har Peter försökt gå upp klockan sju varje dag.
-För att ta vara på dagen.
Det har ofta varit detsamma som att ta hand om dottern. Annars har han kanske simmat eller träffat kompisar.
-Jag har inte sett på video hela nätterna. Därför tror jag att det blir lättare för mig att börja läsa, omställningen blir inte så dramatisk.
Förutfattade meningar om arbetslöshet innefattar droger och förfall. Eller?
-Jag växte upp i Angered på det glada 70-talet, så jag har sett den skiten. Sen har jag jobbat som väktare i Nordstan. Det avskräcker också, säger Peter.

Lust och måsten
Den förberedande kursen har lyckats så väl och i så motto att alla tio deltagarna har sökt in till vidare gymnasiestudier. Med stor säkerhet blir de också antagna. Peter har sökt allmän linje med svenska, matematik, religionskunskap, naturkunskap, historia och samhällskunskap. Dessutom har han valt franska för de franska släktingarnas skull.
Ämnena avspeglar en kombination av nödvändigt ont och lust. Matematik och så småningom data är ämnen som Peter behöver för att klara bokföringen i det företag han ska starta. Han ska köpa och sälja begagnade handverktyg, till exempel cirkelsågar, borrmaskiner och vinkelslipar, och Peter är övertygad om att det lyckas den här gången trots ett mindre lyckat försök för två år sedan.
-Det finns inga konkurrenter, slår han fast.

Historia och franska läser han mest av intresse. Lite uppgivet konstaterar han däremot att datorer är ett nödvändigt ont.
-Så som samhället utvecklas så måste man ha data. Min tidigare verkstadsutbildning inom varvsindustrin har jag ingen nytta av idag.

Varför har Peter då inte läst in gymnasiet tidigare, han har ju vetat att han ska starta eget?
-Nej, jag sätter mig inte i skolbänken igen. Nån tjatig lärare står där framme och öser ut uppgifter, och undervisningen är teoretisk.
Så gick tankarna när han var arbetslös. Tiden innan den förberedande kursen på Göteborgs Folkhögskola.

Avslutande glapp
Det särskilda studiebidraget var också viktigt för att Peter skulle bestämma sig för att läsa till hösten.
-Jag har suttit med lån i 15 år nu, häromdagen blev jag äntligen helt skuldfri. Därför känns det skönt att inte behöva ta lån igen.
Kunskapslyftet är nog egentligen ett sätt att snygga till siffrorna säger Peter till sist.
-Att få ner arbetslöshetsstatistiken så regeringen har nåt att visa upp i EU. Men för många behövs säkert kunskapslyftet.

text: MAGNUS MAGNUSSON
illustration: HENRIK LANGE