Ruhrområdet ger liknande associationer för både svenskar och tyskar - en tvärhands sikt genom landskapet. För oss som bor i göteborgsområdet finns ytterligare en koppling eftersom bägge har varit sitt lands industriella centrum. Det som skiljer är främst att ruhrområdet fortfarande är sitt lands ekonomiska centrum. Samtidigt som arbetslösheten är högre än genomsnittet. Så frågan är om vi har något att lära av tyskarna?  
     
 

FRÅN STINKANDE KLOAK TILL GRÖN OCH FRAMTIDSINRIKTAD REGION
Ruhrområdet är kapitalismens vagga i Tyskland. Kolbrytningen och stålverken kom till slut att ligga mitt i ett sammanhängande storstadsbälte. Idag återstår inte mycket av den ursprungliga basnäringen och hela regionen letar efter en ny identitet. Med utgångspunkt från den gamla!

GRUVARBETAREN SOM BLEV TURISTGUIDE
Wilhelm Wetzel har arbetat som elektriker nere i kolgruvan. Idag skuttar han omkring ovan jord och visar upp Tullföreningens kolgruva nr 12. De gamla byggnaderna har delvis renoverats och lämnat plats för helt ny verksamhet. Vad tänker han egentligen när han ser omvandlingen av sin gamla arbetsplats?

HUR SER FRAMTIDENS ARBETARE UT?
Sedan början av 60-talet har arbetstillfällena för gruvarbetare och stålverksarbetare stadigt minskat. Arbetslösheten är högre än genomsnittligt i ruhrområdet. Ordförande Elke Hülsmann funderar över hur morgondagens arbete ser ut.