Ska det vara bidrag eller bidrag?
Läste i tidningen att mer än 20% av dem som uppbär socialbidrag egentligen är berättigade till, och uppbär, andra typer av bidrag. Det handlar till exempel om nyblivna föräldrar som har föräldrapenning eller om arbetslösa med a-kassa. Så lite pengar kan man alltså få, att det till och med understiger de normer som satts upp för socialbidrag. Den sk garanti-pengen, det lägsta beloppet för föräldrapeng, är fn sextio kronor om dagen. Lev på det den som kan! Upplysningsvis kan tilläggas att ett paket blöjor kostar 169:-
Skeptiska ögon
Vetenskapsjournalisten Eric Dyring är en glad prick, som gärna delar med sig av sina erfarenheter. På ett möte arrangerat av Alba uttryckte han sin skepsis på att det nya Kunskapens hus vid Korsvägen vilar på realistisk grund. Men det rann av projektledaren Jan Westin som vatten på gåsen. Något säger att vi bör följa projektets vidare öden.

Den sanna vetenskapen
Dyring har varit med om många upplevelser inom forskarvärlden. Själv gammal oceanograf berättade han om en resa i polartrakterna, med svenska och ryska forskare. Forskningsexpeditionen skulle ligga ute flera månader. De tongivande forskarna sped snabbt en tungsint atmosfär med forskningen som ledstjärna.

Som en motvikt skapade Dyring och andra forskare ett sällskap som de kallade Non Scientific Society. Forskningen blev bannlyst, men det fanns annat som kunde lätta upp stämningen ombord. Så ganska snart blev det trångt i den hytten.

Nischad marknad
Den gamle journalistveteranen Sven Anér har skrivit fyra böcker om Palmemordet. Nu har han startat en tidning som heter Palme-Nytt. Målgruppen är väl privatspanare och journalister som har Palmemordet som bevakningsuppgift. Upplagan på tidningen är 700 ex. Om alla dessa köper en bok om mordet på vår förre statsminister, är det tillräckligt för att finansiera en tryckning.

Sven Anér är nu på gång med sin femte Palmebok.

Studenterna allt yngre
Har ni märkt att studenterna blir allt yngre för varje år? Det märks bland annat på Stockholms universitetsområde Frescati, där vi nogsamt noterade en del tags, eller klotter på ren svenska. Eller på universitetsfabriken i utkanten av Linköping. Där finns förbudsskyltar mot att inomhus förflytta sig med hjälp av inliners eller skateboard.

Nu väntar vi bara på att den nya kulturen ska slå igenom i undervisningen också.

Alba får nobben
Som du vet kan man prenumerera på elektronisk löpsedel för Alba. Då vet man när nästa nummer kommer och lite vad det handlar om. Bekvämt och praktiskt. Många e-mailadresser fiskar vi upp i våra kontakter av olika slag. Eftersom dessa personer inte alltid bett om att få en löpsedel, ber vi dem returnera utskicket om de vill slippa få fler.

Med tanke på Albas målsättning uppstår det alltid diskussioner på redaktionen, när någon person som påstår sig vilja främja utvecklingen av kunskapssamhället skickar löpsedeln i retur. Vi vill inte avslöja några namn, men en av landets tyngsta namn i utbildningsvärlden vill inte veta av Alba. Kan det vara Albas artikelserie om makten på universiteten som avskräcker?

Beröringsangst
Det är inte bara Alba som undrar var universitetens lärare och forskare gömmer sig. Danska tidningen Politiken undrar samma sak: "Allt för länge har vi varit vittne till en universitetsvärld, som inte har önskat eller vågat blanda sig i den offentliga debatten."

Politiken hänvisar till den tidigare epoken på 70-talet. När forskare visserligen deltog i debatten, men enligt tidningen på fel sätt. Då fanns i alla fall sociologer bland debattörerna. Idag kan man få för sig att detta släkte helt har dött ut.