Utrymmet för konsumtion har minskat för många av Sveriges invånare i och med ökad arbetslöshet, stagnerad löneutveckling och hyror som tar mer än en tredjedel av inkomsten. Med en fast inkomst går det att göra en budget, men över en natt kan tillvaron och ekonomin förändras. Det kan vara skilsmässa, sjukdom, ett småföretag som går i konkurs eller en partner som avlider som får ekonomiska kalkyleringar att rasera som ett korthus. Men det finns hjälp att få.

Lena Revell arbetar som budgetrådgivare på Linnéstadens stadsdelsförvaltning. Hennes arbetsuppgifter består i att ge privatpersoner hjälp med ekonomin. Det kan vara att lägga upp en budget för att få kontroll över utgifterna eller om personen ifråga hamnat i skuldfällan att hjälpa till med en skuldsanering.
-Vi försöker förhandla med långivarna för att komma fram till en frivillig överenskommelse. Om långivarna inte går med på förslagen hjälper vi till med ansökningarna till kronofogdemyndigheten.

Under 1997 hade Lena Revell 88 fall som behövde skuldsanering. 22 gick vidare till tingsrätten och en så kallad tvingande dom, för att nå en lösning med kredigivaren. I de flesta fallen går det att nå en lösning utan att driva det så långt.
I regel tar det mellan två och sex månader att få ordning på sin ekonomi. Under den tiden finns Lena Revell där som ekonomiskt kunnig och som ett personligt stöd.
- Det är fortfarande väldigt skämmigt att inte klara sin ekonomi och många försöker in i det längsta att hålla skenet uppe. De allra flesta vill göra rätt för sig och har gjort jättemycket för att klara det själva men det har inte gått.

Det är till övervägande del ensamstående kvinnor med barn som söker skuldsanering, men Lena Revell ser även hur fler och fler pensionärer har svårt att klara sin ekonomi. Ofta har de hamnat i den här situationen för att de skrivit på borgensåtaganden för sina barn, som inte klarat av sin ekonomi. Låneinstitut och banker är mer välvilligt inställda till en skuldsanering i de här fallen jämfört med om personen är i 30-årsåldern och förmodas kunna arbeta och få en inkomst fram till pensioneringen.
Den som inte klarar sin ekonomi och behöver en skuldsanering ska i första hand vända sig till kommunens konsumentvägledare eller till socialkontoret. Det går också bra att ta kontakt med tingsrätten eller kronofogdemyndigheten för information. Att vänta löser inga problem, det bara ökar på skulden ytterliggare.
-Vi kan alla hamna i en sådan situation att ekonomin förändras. Det ska man inte glömma.

text: INA LARSSON

 

Här kan du beställa
Konsumentverkets Koll på pengarna och Skuldsaneringslagen