Tänk dig att få sitta hemma vid en dator och i lugn och ro studera svenska och engelska - utan att behöva skämmas för dina språkproblem. Datorn rättar till och med åt dig!

Miroi:s distansutbildning på Kunskapslyftet. "Specialupplägg för språksvaga" heter kursen, som också riktar sig till invandrare och arbetshandikappade.

- Detta är en orienteringskurs, den betygsätts inte, säger Håkan Pekkari, regionchef på Miroi i Göteborg. Vi vill stimulera dem som vill studera vidare. Det är målet med alla orienteringskurser.

Människor med läs- och skrivsvårigheter är den främsta målgruppen, och Miroi har plats för 32 personer i varje kurs.

- Jag räknar med att vi kan ha två, tre kurser igång samtidigt, säger Håkan - och framhåller det fördelaktiga med att datorn - som Miroi hyr in och installerar i kursdeltagarnas hem - finns tillgänglig i hemmet.

- Det blir en kick för hela familjen, menar han. De kan själva hjälpa till och samtidigt utbilda sig eller bli motiverade att studera...

Det krävs grundskolekunskaper i svenska, engelska och matematik för att läsa distansutbildningen, och efter en veckas introduktion - där man bland annat tittar på deltagarnas sociala kompetens och arbetar fram en handlingsplan - jobbar deltagarna sedan från andra veckan hemifrån i olika program. Studieplanerna läggs upp individuellt. Från och med tredje veckan provar man på olika inriktningar - svenska, matematik, engelska eller mer yrkesinriktade ämnen, helt i egen takt, hemifrån datorn - som också rättar åt en!

Det kommer också att finnas plats för studiebesök och en halvdag per vecka blir det gemensam uppföljning med lärare. Efter åtta veckor är kursen slut och en utvärdering görs som följs upp med en personlig handlingsplan; "Vad händer efter kursen?"

- Det får inte bli så att man behöver vänta med att studera efter orienteringskursen, utan man ska kunna fortsätta en yrkesutbildning direkt, förklarar Håkan som berättar att Miroi haft vissa problem med att marknadsföra utbildningen hittills - och att det är en svår målgrupp att nå ut till skriftligen.

Har ni några erfarenheter av en sådan här utbildning förut?

- Inte exakt, men vi har genomfört en liknande i Västerås. Och den har fallit väl ut, säger Håkan Pekkari - som hoppas kunna starta upp distansutbildningen i Göteborg så snart en grupp är fylld.

text: LEIF WILEHAG
foto: MIJA RENSTRÖM