En bok att begrunda
  Livsfilosofi
Arne Næss med Per Ingvar Haukeland
Natur och Kultur
 

Ibland borde det vara förbjudet att sträckläsa böcker. Det handlar om litteratur som bäst kommer till sin rätt om den avnjuts under en längre tid, kapitel för kapitel med rejäla pauser däremellan. De kräver tid. Kanske skulle det vara på sin plats med en liten varningsruta också: Bör intagas på egen risk - orden kan ge utslag.

Att följa Arne Næss på hans färd i känslornas land startar oneklingen tankeprocesser. Det är inga färdiga paketlösningar som serveras i boken Livsfilosofi, utan snarare puffar för att få igång funderingar kring livsfilosofi och vad det innefattar. Den som tror sig finna den absoluta sanningen lär bli besviken. Kanske kan en sorts ro med tiden infinna sig likt Arne Næss förklaring till sin egen längtan efter en absolut förankring i till livet. "En ro innerst inne, utan att påstå något absolut ­ det låter bra nog för mig."

Under sitt långa och intressanta liv har Arne Næss hunnit pröva många av filosofins vindlande stigar. Eller kanske snarare berg, för han har alltid varit en hängiven bergsklättrare och tar hjälp av fjällens dragningskraft för att beskriva en känsla. Blandat med egna slutsatser finns mycket av filosofen Spinozas tankegångar med som en röd tråd genom boken.
Saker och ting är föränderliga och gäller i allra högsta grad livsfilosofin. Arne Næss väjer inte att som exempel visa på egna uppfattningar och inriktningar som ändrats med tiden. Under flera decennier förespråkade han precision och saklighet framför känslans betydelse.
Idag ses känslan som en betingelse och en förståelse för de olika mognadsprocesserna i livet behövs för att kunna förverkliga mål, både för den enskilda individen och ute i samhället. För den med en pessimistisk grundinställning blir det dock svårare att kunna förvandla negativa känslor till positiva.
Det finns alltid svaga positiva - eller negativa känslor, menar han.
Att inte känna någonting, i exempelvis en fråga tror inte Arne Næss på. Alla känner något, hur litet det än är, men gömmer sig bakom ett "ingenting" som svar. Livskvalitet grundar sig till stor del på, menar han, vilken livssyn man har i botten. En person med en mera aktiv, positiv, hållning till att lösa problem och konflikter, allt från det privata planet till det globala som krig, nöd och ekologi har bra livskvalitet och en fömåga att kunna påverka.

Pauser behövs i det dagliga livet för att smälta mer än tänkvärd litteratur. Det vore kanske idé om alla arbetsplatser införde tid för tankearbete för att kunna bearbeta negativa känslor och omarbeta dem till positiv kraft istället.
Kanske är Arne Næss ideal att ha ett varmt hjärta och en iskall hjärna en bra kombination. Framför allt när man kommer in på känsloladdade ämnen och områden.
Om det går? Tjaa, det återstår att se. Livet är som ett enda långt träningsläger. Vad vi vill träna och utveckla är i mångt och mycket ett eget val, en egen inställning. Men om det positiva eller det negativa ska få råda berör inte bara den egna personen, det berör i förlängningen ett helt samhälle.

text: Ina Larsson
00.09.13