NOTISER FRÅN BOKMÄSSAN - FREDAG
 

Snåla vindar över Nordens kulturtidskrifter
Under bokmässan är det stort internationellt kulturtidskriftsmöte. Från Journal2002:s monterscen speglades situationen i Norden. I Danmark har flera tidskrifter lagts ned det senaste decenniet. I Finland är läget stabilt, men med en stark koncentration till Helsingfors. I Sverige får tidskrifterna mer stöd än de danska och finska tillsammans. Dansken Ivan Rod var på bettet och frågade den svenska utgivaren Dan Abelin varför man ger ut en kulturtidskrift i Sverige. Kommer det ur det egna intresset? Vill man övertyga andra? Svaret blev att det nog inte var så. Man kunde se i ögonen på dansken att svensken är för mjäkig. Samtidigt kan man förstå reaktionen när Ivan Rod beskrev den kulturpolitiska situationen i Danmark idag som lite deprimerande. Efter det konstaterandet kastade sig Rod över finske Kimmo Jylhämö och frågade varför det inte blir någon revolution i Finland?

Vad är solidaritet?
Är solidaritet omodern? Man skulle kunna tro det när man lyssnar till politiker på den nyliberala kanten. Sven-Eric Liedman har ägnat en hel bok åt begreppet, en bok som blivit en bestseller. Det kanske rent av ligger i tiden? När han tillsammans med tysken Hauke Brunkhorst försökte ge en modern tolkning av solidariteten, var det välfyllt i salongen. Liedman citerade Manuel Castells passage om glolbaliseringens nattsvarta baksidor, att många blir "irrelevanta". Vi måste utveckla nya institutioner för solidaritet, menade Liedman. Det är deprimerande att de politiska partierna agerar så fantasilöst.

Länk till bokköp
På mässan kan man inte bara hitta böcker utan även en hel del användbara länkar. En som verkar vara utmärkt är www.bokfynd.nu.
Mata in boktitel och få upp jämförpriser från bokhandlare i stora delar av västvärlden, med klickbar länk till boken och bokhandlaren, för direkt beställning. Det lär också gå att SMS:a den sökta bokens ISBN till ett nummer och få svar via telefonen. Värt att pröva.