Knyt ihop oss!
  AV HÅKAN LINDGREN
 

Det är kul och problemfritt att driva en tidskrift på nätet, och dessutom är det så gott som gratis. Anser vi att webbtidskrifter är underlägsna tryckta tidskrifter? Ja, men inte för att de tryckta tidskrifterna skulle vara finare, utan för att en tryckt tidskrift eller bok är en suverän förening av form och innehåll.

Vad böcker och tidskrifter gör är svårt att sätta ord på, en bok är en informationsbärare som tilltalar människan på flera samtidiga plan, såväl intellektuellt som i form av praktiskt föremål. Man kan bära den med sig, bläddra i den utan väntetider, kasta den ifrån sig utan att den går sönder, och den kopplar in sig på djupet i människans sätt att tänka och minnas: man minns direkt att det stycke man söker ligger på en högersida långt bak. Och det lär dröja innan vi får bildskärmar som kan återge text med samma kvalitet som texten på en tryckt boksida.

Å andra sidan, om man inte har råd att ge ut en tryckt tidskrift - och det har man ju inte - är nätet ett utmärkt alternativ. Innan internet fanns var man hänvisad till skrivmaskin, Tipp-Ex och kopiator; på nätet kan man göra något som är långt överlägset en hemkopierad tidskrift. Och vem skall läsa tidskriften när den kommer ut ur kopiatorn? Utan resurser har du inte möjlighet att distribuera de tjugo ex du orkar kopiera och häfta. På nätet har man åtminstone en teoretisk möjlighet att nå läsare från hela landet.

För vår del är vi inte intresserade av ekonomiskt stöd. Det kostar ingenting att ge ut en tidskrift på nätet och det ligger ett egenvärde i att stå för sig själv och inte be om bidrag för det man gör. Finns det något annat man skulle kunna göra för att gynna webbtidskrifterna? Det bästa förslag vi hört kommer från Maxim Grigoriev på webbtidskriften Banan: en gemensam sökmotor för alla små kulturtidskrifter på nätet. Man kan se framför sig hur bra det skulle fungera: slå in ett sökord och upp kommer en lista med länkar till artiklar ur webbtidskrifter som du aldrig skulle ha hittat annars. En gemensam sökmotor skulle knyta ihop webbstidskrifter som annars riskerar att förtvina var och en på sitt håll och hjälpa läsaren att upptäcka allt det material som lagts ut av ideellt arbetande skribenter. Här skulle någon kunna göra webbtidskrifterna en stor tjänst.

Håkan Lindgren
Agamemnon

2002.09.12