Låt Bobby lyssna på din tidskrift
  AV ANA DURÁN
 

Sara Sjövall från Malmö stadsbibliotek, visade i seminariet Kulturtidskrifter för alla hur synskadade kan läsa kulturtidskrifter på Internet. Med hälp av talsyntesprogrammet Jaws som är ett skärmläsarprogram som omvandlar texten till tal kan synskadade lyssna på internet. Men det är inte det enda som krävs.

Det gäller för den som har gjort tidskriften att man har byggt upp sina sidor rätt. Många tidskrifter använder sig av tabeller och frames för att göra spalter. Men om man har byggt dem på fel sätt låter det helt uppåt väggarna för en synskadad. Man läser alltid en tabell från vänster till höger. Många gånger kan det kanske vara idé att avstå från tabeller. Frames är något du inte alls ska ge dig in på om du vill att synskadade ska kunna läsa din tidning. Bilder ska alltid ha en alt-text i koden som visar i klartext vad bilden föreställer. Många gånger är det som vi seende uppfattar som text, i själva verket bilder. Dessa bilder är dessutom ofta rubriker eller har andra betydelsebärande funktioner. När till exempel en länklista består av olika bilder och det i koden bara står länk1, länk 2, länk 3 osv. då är det sannerligen inte lätta att navigera sig fram. Lika outgrundligt blir det med länkar som "läs mer" och "här".

Sara Sjövall demonstrerade några exempel på tidskrifter som inte gick att lyssna på särskilt bra, men vi avstår från att nämna dem här. Däremot vill vi gärna framhålla den sajt som hon menar är exemplarisk, nämligen Tidningen Boken på nätet.

- Många klara besked och praktiska tips om hur man kan fixa till sin tidning för att den ska kunna läsas även av de som har olika grader av syn- och lässvårigheter finns på Hjälpmedelsinstitutets webbplats, menade Sara Sjövall.

- Där finns också en länk till ett program som heter Bobby, fortsatte hon. Med hjälp av Bobby, en webbtjänst för on line-test av enstaka webbsidors tillgänglighet, kan du testa din tidning och se om den går att läsa.

- Du får omedelbart ett kvitto på hur tillgänglig eller otillgänglig den är. Även på Talbok- och punktskriftsbibliotekets sajt finns det bra tips och råd., avslutade Sara Sjövall.

Statens kulturråd har ett nationellt uppdrag att se till så att tillgängligheten till kultur för funktionshindrade ökar. Uppgiften är att vara stödjande och uppmuntrande och man har 9,5 miljoner om året att fördela i stöd till projekt. Det finns internationella standarder antagna för tillgänglighet. World Wide Web-konsortiet har givetvis gått i bräschen för detta och skapat WAI-initiativet, Web Accessibility Initiative. Även EU har ett program för tillgänglighet som heter eEurope Action Plan.

2002.09.21

   
 
   
 

Det finns 180 000 synskadade och 3-700 000 dyslektiker i Sverige.

Hjälpmedelsintstitutet

Talbok- och punktskriftsbiblioteket


Web Accessibility Initiative

eEurope Action Plan

Tidningen Boken