SÖNDAGSNOTISER FRÅN BOKMÄSSAN
 

Snart kan du låna tidskrifter i elektronisk form
Frågan om en nationell lösning för hantering av e-tidskrifter och andra elektroniskt lagrade informationsresurser kan vara verklighet inom ett år. Det berättade representanter för LIBRIS-avdelningen vid Kunglig. biblioteket, KB, i Stockholm vid ett seminarium på Bokmässans andra dag. De har nämligen satt denna uppgift högt upp på sin agenda för 2002. Mängden elektroniskt lagrade tidskrifter ökar hela tiden. Detta beror till stor del på de nationella licenserna för universitet och högskolor. Men behoven av ett gemensamt sökgränssnitt och vidarelänkningssysten mellan resurserna är stora.

LIBRIS kommer under hösten att starta förberedelserna av ett nytt e-tidskriftssystem. Man kommer att inventera de kommersiella söksystemen och länkprogrammen som finns på marknaden idag. Bland annat kommer man också att ha kontakt med Skottland och Finland som genomför ett liknande projekt. I vinter hoppas man att kravspecifikationen kan vara klar. Under våren blir det EU-upphandling, utvärdering och kontraktskrivning. Hösten 2003 ska systemet vara driftsklart.

Parallellt pågår ett annat projekt som rör e-tidskrifterna. Man håller på att förenkla hanteringen av beståndsuppgifter för e-tidskrifter i LIBRIS-databasen. LIBRIS-avdelningen kommer att skapa ett webbgränssnitt för enkel mängdhantering av beståndsuppgifter. Detta system tror man kan tas i drift vid årsskiftet.

Riksdagsbiblioteket - Årets bibliotek 2002
Riksdagsbiblioteket vann priset som årets bibliotek.
Förutom äran fick Riksdagsbiblioteket ett pris på 10.000 kronor och ett konstverk. "Att få utmärkelsen Årets bibliotek är en sporre för oss. Det är ett bevis på att vår satsning på att föra ut information till medborgarna är riktig" säger Eva Falk som är chef för det vinnande biblioteket.
Juryns motivering lyder: "Det finns all anledning att som medborgare känna stolthet över vårt Riksdagsbibliotek. Det är ett av Sveriges största samhällsvetenskapliga och juridiska bibliotek. Det har en stor tillgänglighet. Inte bara för riksdagsmännen, som det främst är avsett för. Dessa når biblioteket alla tider natt och dag och kan dygnet runt låna publikationer. Allmänheten är välkommen vissa tider varje vardag. Alla kan få lånekort och den som inte
kan gå till biblioteket får förnämliga svar på frågor under telefontiderna. Kurserna för bibliotekarier i riksdagsarbetet och riksdagstrycket stärker folkbibliotek och andra bibliotek i deras roll i samhället. Tillgängligheten, öppenheten, serviceandan, kurserna och det välskötta och medvetna beståndet gör Riksdagsbiblioteket till en grundsten i vår demokrati."

Förutom Riksdagsbiblioteket så var skolbiblioteket på Gransäterskolan i Bålsta och gymnasiebiblioteket i Hulebäcks gymnasium i Härryda nominerade. Tidigare år har bland annat Kungsbacka bibliotek och Lunds Universitetsbibliotek UB2 fått utmärkelsen.
KB/

Årets Flintyxa till Bo R Holmberg
På lördagen tilldelades Bo R Holmberg tidskriften Jurys pris Flintyxan för sin bok Liemannen. Flintyxan är Jurys pris till årets bästa kriminalroman i historisk miljö. Bo R Holmberg har tidigare skrivit barn- och ungdomsböcker och Liemannen är hans debut som kriminalförfattare. Boken utspelar sig i 1840-talets Ångermanland där länsman Morell och hans medhjälpare utreder två brutala mord.
KB/