Slut för i år - med sikte mot nästa mässa
  AV SIRI REUTERSTRAND
 

Den traditionella avrundningen av årets mässa innehöll inte fullt så många rekord som det brukas, men mässledningen var ändå mycket nöjda med årets mässa. Den största hiten i år var förstås Noam Chomsky.

Bertil Falck var närmast rörd när han talade om alla de ungdomar som stått i kö och betalat dyra pengar för att få komma och lyssna på någonting så pass komplicerat som en politisk analytiker.

- Det hade jag faktiskt inte trott. Att det skulle komma en massa gamla sextioåttor, däremot trodde jag nog. Det är väldigt glädjande att se det här stora intresset. Ungdomen är inte så dålig som sitt rykte. Tvärt om.

Från mässans sida var man också mycket stolta över den nya satsning man gjort på att ta dit dryga tusentalet gymnasieelever från Mölndal på en smygstart av mässan. Ungdomarna hade själva fått önska vad av årets program man ville få del av. Så oväntat var det kanske inte att Björn Ranelid, Per Nilsson, Herman Lindqvist och Jan Guillou valdes. Men sexhundra tonåringar lyssnade också med stort intresse på Christina Wahldén som bland annat talade om hedersmord.

Den finländska satsningen hade uppenbarligen också slagit väl ut. Cirka sjuttio kända och okända, översatta och icke översatta författare från Finland har besökmässan och mötts av ett stort gensvar.

Största utställaren både vad gäller antal kvadratmeter och antal deltagare var Journal 2002 och den europeiska tidskriftsbiennalen. Över hundra kulturtidskrifter från Sverige och hela övriga Europa.

Det viktigaste som meddelas på den avrundande presskonferensen är förstås när nästa mässa blir och vilka huvudteman som kommer att behandlas. Tiden ni skall boka in i almanackorna är 25-28 september och det stora huvudtemat blir populärvetenskap. Ett samarbete mellan mässan, Vetenskapsrådet och Utbildningsradion är på gång. Man hoppas på fler samarbetspartners.
Mycket annat kommer att tillkomma och bland annat bjöd Anna Falck på direkt fråga om vad man tänkt göra för att främja nya nätmedia in till initiativ på den fronten. Vi hoppas få tillfälle att återkomma till det.

2002.09.22