AV GÖRAN BYHLIN
 

E-boken är här. Tekniken finns, böckerna finns och datorerna hos läsarna finns. Den stora frågan är vem som ska betala.
Två projekt med e-böcker som kurslitteratur är redan igång i Sverige. I Stockholm får studenterna betala. I Göteborg och Lund är det universitetsbiblioteken som betalar. De båda modellerna redovisades vid ett seminarium under Bok & Biblioteksmässan.

- Vi är medvetna om att prismodellen är kontroversiell. Principen har ju varit att lånen på bibliotek ska vara fria. Men vi ser det här som en merservice. Det är inte rimligt att vi som bibliotek ska betala de studerandes kurslitteratur, säger Agneta Zachrisson från Stockholms universitet.

- Vi måste veta hur detta kommer att användas innan vi kan bestämma hur det ska betalas. Därför måste vi betala nu när vi provar, anser Mats Cavallin från Göteborgs universitetsbibliotek.
I Stockholm får man tillgång till e-böckerna via universitetsbibliotekets hemsida. 10 minuter kan man titta gratis. 24 timmars lästid kostar 35 kronor och fem dygns lästid 60 kronor.
I Göteborg betalar universitetet ett ingångspris och en avgift per lån. Systemet finns på prov fram till årsskiftet och kommer om det fungerar tillfredsställande att lanseras brett efter nyår.

Att e-böcker är efterfrågade hos studenter råder det inget tvivel om. Inte bara för att det är tröstlöst att sätta upp sig på kö för att få låna kurslitteratur. Nya möjligheter öppnas med tekniken. Lärarkommentarer, hänvisningar och annat kan enkelt komplettera själva boken. E-boken kan rent av utveckla undervisningen. Istället för en kursbok som studenterna lär in inför en tenta skulle man via nätet kunna få tillgång till en rad böcker i ämnet och studierna skulle kunna lyftas från "gymnasienivån".

Frågan om hur betalningen ska lösas är dock delikat. Boklån på folkbiblioteken ska enligt lagen vara gratis. Om universitetsbiblioteken tar betalt kan då folkbiblioteken erbjuda samma böcker gratis? Tillåter förlagen detta utan kompensation? Och vad händer med de offentliga biblioteken i framtiden om det kostar pengar att låna e-böcker? Varför ska man låna via bibliotek om man ändå laddar ner böckerna från förlaget och tvingas betala för lånen? Kanske biblioteken rent av kan förlorar sin nuvarande funktion.

Det är inte de enda frågorna kring e-böcker. Fortfarande kan inget svar ges på hur länge en e-bok håller, om man kan låna ut en köpt bok eller vad som händer om hårddisken kraschar. Och än är inte experterna ens överens om en definition på vad en e-bok är.
Det är kanske inte så konstigt att Mats Dahlström, doktorand och lärare vid bibliotekshögskolan i Borås, manar till lugn och eftertanke.

- Vi behöver veta mer om studenterna och deras läsvanor. Var studerar studenterna? Bara där de har tillgång till en dator? Och är de verkligen beredda att betala?

Å andra sidan går utvecklingen snabbt.
- Det som de flesta för två år sedan trodde var omöjligt har redan hänt. Bibliotek har börjat ersätta papperstidskrifter och med e-tidskrifter. Det kan gå lika fort med e-böcker, menar Karin Bergström Grönvall, handläggare på Bibsam.

2002.09.19