AV GÖRAN BYHLIN
 

Under det ekonomiskt bistra 90-talet försvann 25 procent av tidskrifterna från Sveriges bibliotek. Att försöka återställa nivån har visat sig vara svårt, nästan omöjligt.

- Jag tror att tappet för kulturtidskrifterna var ännu större. Och det som förlorades då är borta, säger Mikael Nydahl, ordförande i Föreningen för Svenska Kulturtidskrifter.

Inte ens gratisprenumerationer verkar få biblioteken att ta hem tidskrifter.

1999 infördes ett stöd där biblioteken får prenumerera gratis på fem tidskrifter under ett år.

- I vårt län har vi tolv kommuner. Bara fyra har nappat på erbjudande, berättar Peter Alsbjer,
från länsbiblioteket i Örebro.

Det krångliga administrativa system som gällde tidigare är en av anledningarna.

- Men det finns ett intresse för tidskrifter. Men vi borde diskutera en mängd saker. Till exempel fulltextsdatabaser. Det är inte ovanligt att man nu tar fram texten ur en databas och kör ut den istället för att ta fram tidskriften, tycker Roland Persson, bibliotekskonsulent i Skåne.

Vilket naturligtvis hindrar att besökarna kommer i kontakt med tidskrifterna och inspireras till ytterligare läsning.
För att få fart på gratisprenumerationerna har ett projekt startats i Skåne, Örebro och Norrbotten för att få biblioteken i respektive län att nappa på gratiserbjudandet.

- Våra bibliotek är bra på böcker. Allt annat är vi sämre på. Och elektroniska tidskrifter har vi mycket svårt för att marknadsföra. Vi skulle kunna jobba med webben på ett helt annat sätt, menar Peter Alsbjer som även har andra förslag:

- Varför finns inte tidskrifter i bibliotekens personalrum? Inte ens tidskrifter om böcker finns där.

Roland Persson efterlyser åtgärder från kulturtidskrifterna själva:
- Vad gör de för att underlätta mötet med biblioteken och allmänheten? Det behövs till exempel en portal för kulturtidskrifter och ett digitalt arkiv som biblioteken skulle kunna använda på ett effektivt sätt. Men det krävs att någon tar tag i de juridiska problemen med till exempel upphovsrätten. Det krävs en kraftfull aktör, så staten måste ta tag i problemet.

Projektet i de tre länen har nyligen inletts och det är ännu för tidigt att dra några slutsatser av arbetet.

2002.09.19