NOTISER FRÅN BOKMÄSSAN - TORSDAG
 

Många tidskrifter ökar läsandet
Vissa bibliotek satsar stora resurser på att öka tidsskriftsläsandet.
- Vi jobbar stenhårt med det här. Tidskrifter är en enorm informationskälla. Jag har svårt att se hur vi skulle klara att ge service åt våra besökare utan dessa, säger Gunilla Eriksson från Älvstrandens bibliotek i Göteborg.
Ett förhållandevis nytt bibliotek och med många tidskrifter.
- Vi har 168 stycken och bortsett från ett par är alla lästa, berättar hon och menar att själva mängden inspirerar.
- Vi har också försökt uppmuntra lärare och elever att ge förslag på vilka tidskrifter vi ska prenumerera på och det har ökat intresset. Så läsandet ökar. Det gäller även nättidskrifter. De båda formerna stimulerar varandra. Även fanzins, som är så lätta att göra, bidrar till det ökade intresset.

Vad skiljer en journalist från en författare?
- Som journalist skriver man för andra, som författare för sig själv.
Så sa irländaren Colm Tóibín på torsdagens seminarium. Tóibín hävdade att det var stor skillnad på hans bägge yrkesroller.
- Som journalist skildrar jag verkligheten och som författare så slipper jag det. Jag slipper vara mig själv en stund varje dag och kan gå in i någon annan. Får se världen genom någon annans ögon. Jag kan pussla ihop olika bitar av verkligheten tills den ser ut som jag vill.
Det är inte utan att man önskar att en och annan journalist skull fundera lite på den första sentensen ­ och kanske också inse att det där om att pussla inte funkar när det gäller samhällsjournalistik. Ibland får man nog skriva romaner istället.

Varför är bilden så tråkig?
Bilden är mer ursprunglig än texten. Ändå tror man på tidningarna inte fullt ut på bildens möjligheter att berätta. Det var fyra fotografer helt eniga om och visade egna exempel på hur det skulle kunna se ut. Donald Boström visade en bild från Mellanöstern på en dödad palestinier. Bilden avslöjar tortyr. Emma Larsson gav prov på en komplex relation mellan en invandrad kvinna och man i Frankrike. Sedan fortsatte bildvisningen med Paul Hansen och Lars Tunbjörk. Frågan om varför främst dagspressen har så enkelspåriga bilder fick inget svar. Men alla var överens om att bilder är ett laddat kapitel i tidningsbranschen.