AV CHRISTER WIGERFELT


Extra

lSommaren är alltid en prövning för medierna, inte minst för lösnummerpressen. Därför finns en attraktion till händelser som återskapar sig själva med någon form av naturlig automatik. Ett flickmord, exempelvis, gynnar försäljningen under flera dagar eller veckor. Sådana händelser var heta under min egen ungdom.
Denna sommar har det varit stor ”tuttdebatt”, som de uttrycker saken på Nationella sekretariatet för genusforskning. Den började i Svenska Dagbladet och spred sig som ringar på vatten.

Utgångspunkten är ett påstående att kvinnor med små bröst är bättre i matematik än kvinnor med stora. Snart började det snurra även på kulturredaktionerna.
I samband med detta blir det ganska naturligt att undersöka vad som finns skrivet i ämnet på nätet. Kerstin Berminges e-bok Kvinnan - djur eller människa? blev omnämnd åtminstone på Svenskans hemsida. Berminge är vetenskapsteoretiker och boken är en svidande uppgörelse med biologismen av det slag som tuttdebatten representerar. Under debattens intensiva månad fördubblades besökandet på bokens hemsida. Under andra halvan av augusti räknades 352 unika besökare, varav 290 var där för första gången. Hur mycket de läste har vi dock inte någon uppgift om.
Boken finns i två varianter på nätet, som html-dokument och som pdf-dokument. Den lades ut på Alba för knappt två år sedan. Fram till idag har närmare 5.000 besökare varit inne och kollat boken, som man kan läsa helt gratis. För en fackbok är detta en mycket stor ”upplaga”, även om man kan anta att besökarna inte läser texten i lika hög grad som en tryckt bok. Tråkigt nog för Kerstin Berminge har hon inte fått någon ersättning för det enorma arbete hon lagt ned på boken. Kul är däremot att den fått så många läsare och att detta kan vara en indikation på att boken kommer att bli stor på nätet.

2004.09.09

Här hittar du: Kvinnan - djur eller människa?

Extra
Extra  
alba avslöjar
 

ALBA.NU NR 5 2004

 
 
 
KERSTIN BERMINGE
Kvinnan-
djur eller människa?