I alla tider har profeter uppmanat folk att dyrka gud och att tro på livet efter detta. Även om det skiljde dem tusentals år och hundratals mil i avstånd bar de alla på samma budskap. Än i dag funderar vi på de eviga frågorna: Finns det en gud? Finns det ett liv efter det här?
 

Det finns i alla fall ingenting som säger att det inte finns det. Och hur mycket än vetenskapsmän kommer att forska, kan de aldrig få svaret på dessa frågor. Men funderar man bara lite så är det inte så svårt att bli övertygad om att det verkligen finns en gud och att vi inte lever här bara för skojs skull. Det finns mycket som tyder på det, ta t.ex. människokroppen. Många gånger blir vi påminda om hur fantastiskt vi är uppbyggda och hur varje liten cell är betydelsefull och medverkar i denna fantastiska uppbyggnad. Detsamma gäller naturen, jorden och universum. Vetenskapsmän gör nya upptäckter varje dag. Den som har skapat allt detta är större än vad vårt förstånd kan fatta och om han har väckt våra kroppar till liv en gång, så måste han väl kunna göra det igen.


Enligt islam, liksom inom så många andra religioner, ska Domens dag komma, då solen slocknar och förlorar all sin energi. Universum kommer att förstöras, för att ta en ny form och alla de döda ska väckas till liv igen. Denna dag kommer att vara början på det liv som aldrig slutar. Gud är en rättvis gud. De som inte tror säger att domedagen aldrig kommer. Men i Koranen står det:

"Han känner det fördolda, icke ett grand undgår honom i himlarna eller på jorden, och det finns icke heller något mindre eller större än detta, utan att det står i en tydlig skrift för att han skall löna dem som tror och gör goda gärningar; dessa skall få förlåtelse och en härlig lott. Men dem som nedsätta våra tecken i syfte att betaga dem deras kraft, dessa väntar ett plågsamt straff i all sin gräslighet." (34:3-5)

Vidare säger muslimer att livet på jorden endast är en förberedelse för det eviga livet efter döden. Det skiljer den troende från den otrogne. Den som inte tror kommer att bli slav under sina passioner och begär. Den gör vad den vill och vad den känner för, det spelar ju ingen roll om han är ond eller god. Denna människa kommer endast att tänka på sig själv och att ta åt sig så mycket som den kan. Men det kommer en dag då dessa människor ska ångra sig. I Koranen står det:

"Ända till döden nalkas någon av dem och han säger: Herre låt mig vända om, så att jag må handla rättskaffens i sådant som jag försummat! Nej! Detta är förvisso det ord han skall yttra, men bakom dem är en skiljevägg ända till den dag, då de skall uppväckas. Och då det blåses i basunen, på den dagen finns inga förbindelser mellan dem, och de skall ej fråga efter varandra och de, vilkas vågskålar är tunga, dessa är de lyckliga. Men de, vilkas vågskålar är lätta, dessa är de, vilka tillspilloger sig själva att evinnerligen förbli i helvetet. Elden skall sveda deras ansikten, så att de ser dystra ut." (23:99-104)

I jämförelsen mellan den trogne och otrogne säger Koranen:

"Är väl den som vi givit ett härligt löfte och som får det uppfyllt, likt den som vi låter njuta av det jordiska livets vinning och som på uppståndelsens dag hör till dem, som överantvardas." (28:61)

I ett häfte om Islam står det:

"Tron på livet efter detta garanterar inte bara framgång i detta tillkommande liv, utan gör även denna värld full av frid och lycka, genom att göra individerna mer ansvariga och plikttrogna i alla sina aktiviteter."

Det finns mängder av fördomar om islam men jag anser, efter att ha tittat närmare på saken, att det inte är någon sträng religion som hindrar människan från att göra saker som de mår bra av. Muslimerna själva hävdar att den som följer Koranens bud ska leva ett liv i lycka och harmoni. Och det är väl vad vi alla egentligen söker. Läs med dina egna ögon och döm själv.

 

text: CHRISTIN DAHLGREN

   
 
   
   Här kan du läsa om islam!