Ålderdomen som erfarehet

Emmy Gut:
Ålderdomen som erfarenhet

Wahlström & Widstrand

 

I Sverige idag finns det inte bara äldre utan även gruppen "äldre äldre", som är 75 år gamla eller äldre. Människor som trots hög ålder både kan och vill prestera mer än att bara sitta och vänta på döden.
Hur klarar man som äldre att kroppen inte orkar på samma sätt som tidigare eller att minnet stundtals sviker och hur reagerar omgivningen? Det var frågor som dessa som fick psykoterapeuten Emmy Gut att skriva om sina egna erfarenheter av att åldras.

Som hon skriver i sin inledning "Vi har alla varit barn och ungdomar och många av oss minns upplevelsen tillräckligt väl för att kunna leva oss in i ett barns syn och känslor och kunna jämföra. Men forskare som studerar de gamla har, med få undantag, själva ännu inte upplevt ålderdomen."

Nog så sant. Emmy Gut som vid 85 års ålder ger ut denna bok om "Ålderdomen som erfarenhet" gör en insats för att öka förståelsen för ålderdomen. Här blandas personliga upplevelser med teoretiska funderingar, inte för att ge svar på alla frågor utan för att väcka intresse och för att stimulera läsaren till att söka egna svar. Eller för att få forskare att bearbeta dessa frågor och lyfta fram geriatriken, åldrandet som forskningsområde.

När svenska folket fick tycka till i en sifoundersökning, om vilka frågor som ansågs viktiga i det kommande valet, kom äldreomsorgen bland de tio främsta. Enligt Emmy Gut är äldre idag en grupp som diskrimineras i lika hög grad som invandrare och kvinnor. Det sätt gamla män och kvinnor blir bemötta på är ingenting annat än rasism, enligt Emmy Gut. Ökad kunskap skulle minska den ignorans som frodas idag.

Boken Åldrandet som erfarenhet belyser vikten av att behålla sin självbild och att inte undertrycka depressioner, sorger och vrede med medicinering utan istället våga gå igenom dessa processer. För visst kan äldre lära sig något nytt och fortsätta att utvecklas, men det är en tuff uppgift att våga släppa inrutade mönster och handlingar och ta in det nya.

 

text: INA LARSSON