Det nya hjärndödsbegreppet infördes 1988. Med den nya (senaste) transplantationslagen som trädde i kraft sommaren 1996 följde även ett frivilligt register över viljan att donera sina organ. Men vägen dit har varit lite vinglig.

Tidigare gällde regeln att organ från avliden bara kunde tas om donatorn tidigare hade givit sitt medgivande. Men tillgången på organ har normalt varit mindre än behovet. Med den nya transplantationslagen vänder man på resonemanget: den som inte meddelar sin vilja antas vara positiv till att donera sina organ.

Med den nya transplantationslagen infördes även ett donationskort, som ungefär 1,4 miljoner medborgare skickat in, vilket blir ungefär 15% av hela befolkningen.

   
 
   
 

Av tabellen ovan framgår att de flesta som sänt in ett donationskort säger Nej till varje form av organdonation. Motviljan mot donation ökar med ökande ålder.

Trots den nya "obligatoriska" organdonationen har tillgången på organ minskat i Sverige, bland annat beroende på att trafikolyckor med dödlig utgång minskat. Tabell nedan anger antalet döda efter skallskador.

   
 
   
  Vad säger socialstyrelsen om hjärndöd och organdonation? Gör ett besök!