Att mötas och stötta varandra
 
 

Ett par kvällar i veckan möts vi.
Män och kvinnor.
Runt ett köksbord, med kaffe och kakor.
Vi kommer från olika samhällsklasser, har olika yrken och skiljer oss åt i politiska uppfattningar.
Vi är i alla åldrar - från 20 upp till 70.
Och flera är från andra länder än Sverige.
Men vi har ett gemensamt intresse.

- Ja, ska vi göra som alltid innan vi börjar mötet, stilla ner oss lite och tänka efter varför vi är här? säger han som blivit ombedd att hålla kvällens möte.
Den som frågade honom var kvällens kaffekokare, och mötesledaren sa ja. Det är en ära att få leda denna gemensamma stund. Men om han eller hon inte hade velat, så hade frågan gått till någon annan. Vi har inga inträdes- eller medlemsavgifter. Och det man hör och ser härinne stannar här.
Gemenskapen är självförsörjande, tar inte emot några bidrag utifrån. Den politiska och religiösa obundenheten är också viktig. Det finns bara en gemensam nämnare, ett kitt som håller oss alla bundna till varann, likt en kapsejsad i sjönöd: viljan att leva ett nyktert liv.
- Tack, säger mötesledaren och lämnar över inledningen - tryckt på ett blad - som läses av någon runt bordet. Nästa person vänder bladet och fortsätter med stycket "Hur det fungerar" - som avslutas med de tolv stegen som är ett förslag till ett program för tillfrisknande.
- Några förslag till kvällens ämne?
Mötesledaren ser sig omkring och en kvinna rekommenderar fjärde steget som lyder: "Vi företog en genomgripande och oförskräckt moralisk självrannsakan."
Vi börjar läsa ur steget, som är långt. Mer än tio sidor. Mötesledaren tycker att vi stannar efter hälften så att alla - ikväll är vi elva stycken - ska hinna "dela".
Ett ord som försvenskats av engelskans "share".
Och vi presenterar oss, var och en, med tillägget "jag är alkoholist" eller "jag är alkoholist och narkoman" eller "kemiskt beroende".
En kvinna säger: "Jag är tablettmissbrukare och alkoholproblematiker".
Några pratar om vad vi nyss läst. Andra väljer att tala fritt om det som ligger dem närmast för stunden. En och annan föredrar att bara lyssna. Ingen går i polemik på vad som sägs. Vi debatterar inte och kritiserar inte varann. Däremot händer det att vi tar upp trådar från nån föregående delning och vidareutvecklar den själv, utifrån egna erfarenheter och perspektiv.
Efter trekvart ungefär är det paus.
Det är den sociala sidan av gemenskapen. Vi samlas i rökrummet, eller kanske ute i trädgården om det är sommar, och skojar, skvallrar och nojsar om ditten och datten. Men ofta blir det även då prat om nykterheten och strävan att - inte bara - nå dit utan att likaså kunna bibehålla vad vi fått av varann och programmet.
Andra delen av mötet börjar som den första. Vi stillar ner oss och tänker efter.
Sedan fortsätter nästa talare.

Anonyma alkoholister heter gemenskapen. En rörelse som bildades i USA på 30-talet genom att en svårt nedsupen affärsman, Bill, sökte upp en likaledes alkoholberoende läkare, Bob, och vid deras första samtal växte fröet till vad som sedan dess har spridit sig världen över.
Deras idéer var enkla. I själva verket handlar det om något mycket mänskligt: Genom att mötas och prata om sina problem, stöttar människor varandra!
Bill och Bob levde nyktra för resten av sina liv.
För alla går det inte lika rakt. Men AA utestänger ingen som har misslyckats och tagit ett återfall. Man är välkommen igen. Ingen fördömer en. Vi är bara människor.
Jag går till AA för min egen skull. Och får stöd av - och stöttar - de andra. Det är snart fyra år sedan jag var på mitt första möte. Och jag har fått ett nytt och bättre liv. Och många nya vänner.
Anonyma vill vi vara av flera skäl. Inte bara för den tabu som omger alkoholproblem och alkoholister. (Betänk för övrigt att endast fyra procent av alla alkoholister blir "parkbänkare", resten finns dolda i samhället. På jobben, i hemmen, i trafiken...)
Utan också för att erfarenheterna från AA:s första tid i USA visade att medlemmar ville framträda och ta åt sig äran av gemenskapens saliggörande inverkan på dem. Det kan lätt bli så, när man är nynykter...
Ändå är vissa möten öppna för intresserade, som inte har problem. Men ofta brukar det komma fram att de har anhöriga och nära vänner som ligger illa till och att det är därför de kommit dit.
Alkoholismen och drogproblematiken berör oss alla. Det är ett världsproblem, i synnerhet västvärldsproblem.
Det är också vad AA:s program lär ut: att såväl fruar, män, barn och anhöriga drabbas i lika hög grad som den som är beroende. Ens nära och kära blir medberoende.
Därför finns även barn- och anhöriggrupper. Och alla kan vi enas under AA:s sinnesrobön, som avslutar varje möte:
"Gud giv mig sinnesro
att acceptera det jag inte kan förändra
Mod att förändra det jag kan
Och förstånd att inse skillnaden".

Text: G M SERÉN.
99.09.08

 

Fotnot: AA finns att hitta i så gott som landets samtliga städer och större orter. Bäst är att titta i telefonkatalogen. AA:s tolv steg lyder:
1. Vi erkände att vi var maktlösa inför alkoholen, att vi förlorat kontrollen över våra liv.
2. Vi kom till tro på att en kraft, starkare än vi själva, kunde hjälpa oss att återfå vårt förstånd.
3. Vi beslöt att lägga vår vilja och vårt liv i händerna på Gud, sådan vi själva uppfattade honom.
4. Vi företog en genomgripande och oförskräckt moralisk självrannsakan.
5. Vi erkände inför Gud, oss själva och en medmänniska alla våra fel och brister och innebörden av dem.
6. Vi var helt och hållet beredda att låta Gud avlägsna alla dessa karaktärsfel.
7. Vi bad ödmjukt honom att avlägsna våra brister.
8. Vi gjorde upp en förteckning över alla de personer vi gjort illa och var beredda att gottgöra dem alla.
9. Vi gottgjorde alla dessa människor, så långt det var oss möjligt, utan att skada dem eller andra.
10. Vi fortsatte vår självrannsakan och erkände genast när vi hade fel.
11. Vi försökte genom bön och meditation fördjupa vår medvetna kontakt med Gud - sådan vi uppfattade honom - varvid vi endast bad om insikt om hans vilja med oss och styrka att utföra den.
12. När vi, som en följd av dessa steg, själva hade haft ett inre uppvaknande försökte vi föra detta budskap vidare till andra alkoholister och tillämpa dessa principer i alla våra angelägenheter.

 
 
 
  Läs även novellen Behandlingshemmet av G M SERÉN!