Kultur

köpet

 

Astra sponsrar i princip bara Stockholms filharmoniker, för Astra har en restriktiv hållning till inköp och sponsring av kultur. Helst ska det vara någon näraliggande verksamhet, men i fallet med filharmonikerna är det svårt att finna kopplingen mellan läkemedel och musik.
Efter ett visst resonerande kommer presstalesman John Ahlmark fram till att Astrachefen är intresserad av kultur. Det ger en personlig tillfredsställelse om Astra kan bidra till kulturen.
Finns det inga andra motiv till sponsringen? För personalens skull eller för att Astra vill synas?
- Jo, det stämmer, det är även för personalen och för att synas utåt. Men vi skänker aldrig läkemedel. Det är många som frågar efter det.
- Nähä?

Är kultur en faktor att räkna med vid nyetableringar?
-Det kan jag inte påstå, säger Ahlmark.
Om ni ska skriva på ett kontrakt, behöver man lite underhållning/kultur för att få affärspartnern i rätt stämning?
- Jo det är klart. Vi vill ju inte sitta i en klinisk konferenslokal.
Kan kulturen fungera som en arena för att skapa kontakter?
- Så tänker vi inte. Men det är klart att när vi nyligen etablerade oss i Boston så fick vi ju en stad med kultur på köpet. Men som etableringsfaktor kommer kultur mycket långt ner på listan.

text: MAGNUS MAGNUSSON
illustration: HENRIK LANGE


  Astra mörklägger i Göteborg
Kultursponsring. Volvo får 1000 förfrågningar varje år. Få är de utvalda.