Kulturarbetarnas nya bibel
 

 
Det handlar inte bara om att vara duktig, skapa och vara produktiv som kulturarbetare. Man måste sälja också. Den nygjorda boken Marknadsföring för kulturarbetare ger dig snabbt inblickar i den konsten.

Boken är lättsmält och ger en känslan av att det där med marknadsföring kanske är möjligt även för mig.

Först och främst handlar det om att vara på plats, att vara tillgänglig. Men det är ingen garanti för att resten ska gå som en dans, menar författarna Roffen Engström och Ulf Odencrants.
De liknar relationen mellan kulturarbetaren och kunden vid en pardans. Det gäller både att ha tålamod att avvakta och vara på alerten när det är dags att gå vidare.
Det kan gå till på många sätt. Huvudsaken är att det finns en genomtänkt strategi. Att göra upp en affärsplan och ringa in sin målgrupp.
Idén om att spela in sitt "telefonsäljartal" på bandspelaren innan man ringer upp, är inte alls så dumt.
I den krassa verkligheten gäller det att fånga kunden inom de första tio sekunderna. Nästa steg är att bevara relationen.
Informationsmaterialet är en annan sak som är viktig. Det gäller både visitkort och definitionen av varför kunden behöver just min produkt.
Boken passar bäst för frilansande journalister, skådespelare och konstnärer som står beredda någonstans i startgroparna. Men även kulturarbetare som hållit på ett tag kan ha nytta av boken.
Det gäller framförallt mallarna som hjälper till med att visa på hur man ställer upp en faktura, hur man utformar en vettig affärsplan eller ett affärsavtal.

Marknadsföring för kulturarbetare av Roffen Engström och Ulf Odencrants är utgiven Björn Lundén Information i Näsviken.