Det finns en ful sida av kulturturismen som ibland glöms bort. Akropolis är ett skräckexempel när det gäller förstörelse av platser med historia. Där har det varit så mycket skadegörelse och stölder att från och med nästa år tillåts turisterna inte komma närmare än hundra meter från de antika byggnadsverken.
I Sverige har inte turismen urartat till ren huliganism som i Aten. Men det finns vissa grupper i samhället, läs nazister, som hämtar näring från historien för att rättfärdiga odemokratiska och diskriminerande hand- lingar.
- Arkeologi och Historia är inga exakta vetenskaper. Det är hela tiden frågan om tolkningar av historien. Om vi akademiska arkeologer inte vågar ifrågasätta vår roll i tolkningen av historien kan arkeologin användas i politiskt syfte. Då ersätts rasismen av kulturialismen, menar Jonas Grundberg. Han arbetar som arkeolog på Riksantikvariatsämbetet. Det är den statliga instution som ser till att kulturmiljön bevaras och vårdas.

KAMP MOT RASISMEN

Att åtminstone museivärlden står väl rustad, när det gäller kampen mot rasism, blir tydligt när Jonas tar fram en tjock rapport. Namnet på skriften,"Kunskap som kraft", säger en hel del om detta handlingsprogram mot rasism för museerna. Om en bråkdel av rapportens ideer omsätts i museernas arbete, så blir det säkerligen svårare att utnyttja historien i odemokratiska syften.

INGA POLISER

Om det låter dramatiskt med museitjänstemän som motarbetar rasismen så vill Jonas avdramatisera själva kulturmiljön och utnyttjandet av fornlämningarna.
- Vi får inte bli några fornlämningspoliser. De fornlämningar som finns skall visas, de skall inte vara exklusiva. Vården av kulturmiljön betalas faktiskt via skattsedeln. Om framtiden är det alltid svårt att sia , men det är inte helt otroligt att pengarna till bevarandet av fornlämningarna kommer från den så kallade marknaden. Det är inget att bli oroad för tycker Jonas.
- Det finns ingen idè att försöka återuppta 70-talets fyande åt kommersialismen.

 

 

LISTA MED BISMAK

Att hamna på UNESCO:s världarvslista, låter inte det tjusigt? På den listan hamnar olika kulturobjekt som anses vara av globalt intresse. Tanums hällristningar i norra Bohuslän finns där bland mycket annat. Men en listplacering kan innebära problem för det som skall skyddas.
- Man skall vara djävligt misstänksam när något hamnar på världs- arvslistan. Politiker kan slå på trumman för att dra till sig turister, men undviker ibland att avsätta pengar till forskningen och bevaran- det av kulturmiljön.Gärna kulturturism men det måste ske med försiktighet och respekt för kulturmiljön.

Illustration:HENRIK LANGE

Text och Foto:BJÖRN ZETTERLING

LITE LÄNKAR FÖR DEN SOM VILL


Göteborgs stadsmuseum

Läs om Norges kultur

Hela Europas kultur

Naturvårdsverket

Gotlands fornsal

Danmark har mycken kultur