Temperaturen är hög på landets kulturredaktioner. Hösten är hektisk tid med nyuppsättningar- och en uppsjö av böcker som ska recenseras, samtidigt som en levande kulturdebatt ska bevakas.
Alba har tagit pulsen på tre av redaktionerna för att få reda på om det finns skillnader eller likheter när det gäller mål och inriktning av kultursidorna. För vad är egentligen kultur? Och för vem skrivs kultursidorna? Arbetar redaktionen medvetet för att fånga in en större grupp läsare eller stämmer kritiken att kulturen är till för en liten klick intellektuella?

Läs och bedöm själv!
Frågorna vi ställde var följande:

1 Hur många fastanställda arbetar på redaktionen? Hur många frilansmedarbetare har ni som är fast knutna till er redaktion?

Aftonbladet: Sex redaktörer plus en sekreterare på halvtid. Vi håller kontakten med frilansarna, skriver en del, redigerar sidorna och sköter Internet-publiceringen.

Expressen:
Redaktionen består av åtta personer på sju tjänster. En sekreterare, en och en halv redigerare, en och en halv kulturreporter, en musikkritiker, två redaktionessekreterare och en kulturchef.

Göteborgs-Posten:
Fastanställda:6 Frilansare: ca70

2 Har ni ett uttalat mål för er kultursida?

Aftonbladet: Att ifrågasätta det som händer i samhället och i våra liv. Komplicera tillvaron.

Expressen: Målet är att läsarens hjärta ska ta ett litet skutt, helst genast när hon eller han ser på sidan, i annat fall under läsandet och tittandet. Den ska inspirera och göra att man lär sig något och att man får en uppfattning av vad som händer i de olika kulturella sfärerna. Dessutom ska kultursidan reflektera över det som händer. Man kan skriva om precis vad som helst, men det ska vara spänstigt, idérikt och helst briljant.

Göteborgs-Posten: Nej.

3 Vad är er definition av kultur?

Aftonbladet: Kommer inte på någon bra klyscha.

Expressen: Min definition av kultur är ganska vid. Medvetandehöjande verksamhet är ett förslag. Sen finns det ett kulturellt arv ifråga om texter och föremål, det finns konst och musik, som alla bär på skilda definitioner. Kultur är den omgivning av självklarheter, minnen och föreställningar som vi lever i och som vi själva är med om att forma.

Göteborgs-Posten: Allt är kultur.

4 För vem skriver ni?

Aftonbladet: Vi ser ingen speciell läsare, publicerar sådant som vi själva tycker är intressant och viktigt.

Expressen: Vi skriver för en dubbel läsekrets. Dels för den medvetne kulturläsaren, som har förhandskunskaper och som har en förväntan på vad som ska stå på sidan. Dels för den som bara bläddrar och som kan tänkas bli fångad av en bild eller rubrik. Båda grupperna ska få en kick.

Göteborgs-Posten: Alla som är intresserade av kultur.

5 Vad är bra med just er kultursida? Vad kan göras bättre?

Aftonbladet: Kombinationen av djupt allvar och ansvarslöst lättsinne. Allt kan naturligtvis bli litet bättre: litet tätare, litet piggare, litet klyftigare, litet roligare... vi jobbar på det. Framförallt behöver vi större utrymmen.

Expressen: Våra texter är i allmänhet bra, vi har mycket goda skribenter som bär lärdom med lätthet. Ibland har vi också intressanta bilder, tecknare och fotografer som har gjort spännande saker. Men det är här på det bildmässiga, som jag tycker sidan behöver lyftas. Sen saknar jag Björn Nilsson som dog för ett par år sedan. Vi behöver personer som är bildade, belästa, nyfikna, intresserade, flitiga och med pennor av guld. Vår kultur är bra men allt kan göras bättre.

Göteborgs-Posten: Allt kan alltid göras bättre.

Kommentar från Aftonbladet: För övrigt tror vi stenhårt på kulturjournalistiken. Kultursidorna är litet av de sista fria ytorna i en medievärld där alltför många budskap är strömlinjeformade och lönsamhetsberäknade - eller köpta. Den fria kulturskribenten - den tydliga, ärliga avsändaren av ett budskap - kommer att bli allt mer intressant.

text: INA LARSSON
illustration: HENRIK LANGE