Göteborgs äldsta museum, Naturhistoriska väljer att gå sin egen väg. Skilsmässan är ett faktum och museet kommer
inte att sortera under Göteborgs nya kulturnämnd. Ny partner blir istället Botaniska trädgården.
Det är inte helt lätt att få syn på Naturhistoriska museet där det ligger på en kulle, inbäddat i Slottsskogens grönska. Den karakteristiska kupolen med sin spira sticker dock upp över trädkronorna, och en och annan skylt visar vägen till Göteborgs äldsta museum.
I juni blev det klart att Naturhistoriska museet inte följer med in i den nya kulturnämnden där museinämnden, den nuvarande kulturnämnden och stadsbiblioteket ska ingå. Äktenskapstycke har istället uppstått med Botaniska trädgården som talar samma språk och har en liknande verksamhet som Naturhistoriska
-Den nya förvaltningen kommer att få en väldigt kulturell slagsida och vi skulle betraktas som en udda verksamhet, förklarar Torkel Hagström, filosofie doktor och museiintendent som föredrar att kalla sig zoolog.
Under en längre tid har samtal förts med Botaniska trädgården för att få fram en fungerande form för ett närmare samarbete. En reform är under uppbyggnad där Naturhistoriska museet ska lyda under Botaniska Trädgårdens styrelse. Det nya partnerskapet ska träda i kraft från och med årsskiftet.
-Vi sysslar med samma saker och talar samma språk och har mycket goda personliga kontakter sedan tidigare. Vi har goda förutsättningar för att det ska gå bra och vi går in med en balanserad ekonomi. Förhoppningsvis blir vi inte en belastning utan en tillgång.
Stadskansliet har tillsatt en enmansutredning men när utredningen är tänkt att vara färdig är ännu oklart. Varken Botaniska trädgården eller Naturhistoriska har hört något ifrån denne enmansutredare och därför är det ännu ovisst hur den nya organisationen skall se ut och om det blir fortsatt ekonomiskt stöd från kommunen.
- Utredningen blir i alla fall inte färdig före älgjakten, spår Torkel Hagström och ser lite finurlig ut.
Även Naturhistoriska har fått känna av svångremspolitiken. På tio år har antalet heltidsanställda minskat från 35 till 25 personer. De som arbetar här är vana att rycka in där det behövs för att verksamheten ska fungera.
-Vi går på knäna eftersom vi har så fruktansvärt snäva marginaler. Därför finns det inga vattentäta skott för vad vi skall arbeta med. Genom det nya avtalet med Botaniska trädgården tror Torkel Hagström att kvalitén på verksamheten kommer att höjas och att besparingar kan göras som istället kan gå till utställningar.
Naturhistoriska museet som grundades 1833, har årligen mellan 100-150 000 besökare. Under riktiga toppår, som med Dinosaurieutställningen kom inte mindre än 400 000 besökare. Verksamheten är till 50 procent självförsörjande genom entréavgifter, utbildning, presentförsäljning, konsultjobb m m. Resten täcks genom bidrag från kommunen.
-Om reformen verkligen lyckas borde muséet bli ännu aktivare genom att vi kommer att ha personal gemensamt och kan utnyttja resurserna bättre.
Planeringen inför 1998 med en stor utställning, liknande den om dinosaurierna, är i full gång. Men nu ska det handla om valar. Innan Torkel Hagström skyndar vidare undrar jag när valutställningen är tänkt att börja. Han ser så där finurlig ut igen och svarar:
-På Valborg naturligtvis!

text och foto: INA LARSSON
illustration: HENRIK LANGE


Läs mer om Naturhistoriska museet här