Sven Lindqvist
Framtidslandet
-
Välfärd, Kvinnor och män, Arbete
Ordfront förlag 2000
 

Sven Lindqvists bok framtidslandet beskriver en förändring. En glidning från solidaritet till egoism. Från välfärd till "var och en efter förmåga". Boken är en skildring av hur ett samhälle kan förändras i sina grunder utan offentlig debatt.

Framtidslandet är inte skriven i sammanhängande prosa. Boken består istället av ett femtiotal debattinlägg. Tal, artiklar eller essäer. Ursprungligen är de framförda någon gång under tjugoårsperioden, 1980-1999. Förvånande och irriterande nog anges sällan var de publicerades först.

Formen i sig kan ge ett splittrat intryck. För att motverka detta är inläggen ordnade efter tre huvudteman: Välfärd, Kvinnor och män samt Arbete. Detta har gjort läsupplevelsen mer sammanhållen men vissa inlägg har ändå haft svårt att hitta till rätt huvudtema. Eller rättare sagt: det märks att det inte alltid varit självklart var en text skall placeras. Under rubriken Kvinnor och män stöter man till exempel på en essä om det nya pensionssystemet. Visserligen är det - enligt Lindqvist - kvinnorna som har mest att förlora på det nya systemet men det handlar onekligen även om generell välfärd.

Framtidslandets form medför att den blir lättillgänglig. Texterna förutsätter sällan att man läst de föregående. Alltså blir startstreckan när man plockar upp boken kort. Och lättillgänglig samhällsanalys växer inte på träd.

Fram ur inläggen växer en bild av ett samhälle i förändring. Och av en man som ständigt försöker peka på skeendet. Men den önskade debatten uteblir. Fram växer även bilden av en man som är hjärtinnerligt besviken på sitt parti - socialdemokraterna.

Bägge dessa bilder sammanfattas väl i essän "Med pensionsbeskedet i handen". Det är en grundlig genomgång av hur Sveriges pensionssystem - allt från ATP-debatten på femtiotalet till dagens system - vuxit fram. Det nya systemet förkastas på så gott som alla punkter. Lindqvist visar även hur ett samråd - genomfört av socialdemokraternas partistyrelse med sina gräsrötter - nonchaleras. Det till och med göms undan. Nästan alla svar de fick var nämligen kritiska. Lindqvist skriver att partistyrelsen valde att köra över sina egna medlemmar istället för att bryta upp den fempartiuppgörelse förslaget byggde på. Sammanfattningen av det hela är inte nådig:

"Pensionsuppgörelsen är en beslutsmodell som leder raka vägen till politisk apati och medborgelig passivitet. Varför skulle medlemmarna stanna kvar i partier som systematiskt manipulerar och kör över partiopinionen?"

Dessutom medför uppgörelsen att vi blivande pensionärer förvandlas från löntagare till småkapitalister. Vår framtida pension vilar i händerna på börsen. Framgång på börsen bygger på hög arbetslöshet, låga löner och ett näringslivsvänligt samhällsklimat. Knappast en dröm för en vanlig löntagare menar Lindqvist.

Det är ingen ljus skildring av Sverige som Lindqvist ger. Men en läsvärd sådan. För att förhindra eller påverka skeenden i samhället är det ju bra om man känner till dem. Här gör Lindqvist gemensam sak med bland annat Sven-Eric Liedman. Skriver för att skapa debatt.

Text: Magnus Körner
00.10.25